Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Κωδικός Προϊόντος : 17258|17259
Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Α. Χαροκόπου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημερ/νία: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για το οριζόντιο μέτρο γενικής εφαρμογής της εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί από το δίκαιο της Ε.Ε., το εθνικό δίκαιο και από τη νομολογία του Δ.Ε.Ε., και του Σ.τ.Ε. καθώς επίσης και για τα θέματα που εμφανίζονται στην πράξη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς. Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα των αρμόδιων για την περιβαλλοντική άδεια υπηρεσιών της διοίκησης, καθώς και σε μελετητές μηχανικούς. Γενικότερα δε, απευθύνεται και σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και με τις σχετικές επενδύσεις.

Βασικά στοιχεία του θεσμού της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έργα τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση και ΕΠΟ
• Πληροφορίες (μελέτη) από τον φορέα του έργου
• Έλεγχος της μελέτης από κρατικό ή ανεξάρτητο φορέα
• Δημοσιοποίηση - συμμετοχή του κοινού
• Έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας (ΑΕΠΟ)

Γενικό Μέρος
 Κατάταξη έργων - Εξειδίκευση διαδικασίας εκδόσεως ΕΠΟ-μητρώο
• Προδιαγραφές ΜΠΕ και αποφάσεων ΕΠΟ
• Δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση του κοινού
• Χρόνος εκδόσεως της ΕΠΟ
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ειδικά Ζητήματα
• Ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων
• Ενσωμάτωση της διαχειρίσεως των αποβλήτων
• Σχέση ΑΕΠΟ και αδείας λειτουργίας
• Ειδική οικολογική αξιολόγηση (Έργα/δραστηριότητες σε περιοχές NATURA και προστατευόμενες)
• Νομοθεσία (ΠΠΔ) ειδικών έργων: τουριστικά, υδραυλικά έργα, ΑΠΕ, κεραίες κλπ.

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Σ.τ.Ε.
• Έννομο συμφέρον ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως
• Προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως
• Παραδεκτό των λόγων ακυρώσεως
• Έκταση ακυρωτικού ελέγχου - Έλεγχος από τον ακυρωτικό Δικαστή του περιεχομένου της ΜΠΕ
• Χρονικό σημείο υποχρεώσεως υποβολής των έργων στην διαδικασία ΕΠΟ
• Άρνηση χορηγήσεως ΕΠΟ 
• Τροποποίηση/ανανέωση ΕΠΟ
• Σχέση χρήσεων γης και περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Δ.Ε.Ε.
• Έρευνα των εναλλακτικών λύσεων
• Δεσμευτική ισχύς διοικητικής πράξεως περί μη εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έννοια της “αποδασώσεως με σκοπό άλλη μορφή χρήσεων γης” – Διάνοιξη διαδρόμου για την κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Έννοια των “σχεδίων και προγραμμάτων” και της “δέουσας εκτίμησης”
• Έλλειψη διενέργειας εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εκτων υστέρων τακτοποίηση με νομοθετική διάταξη ή εκ των υστέρων διενέργεια εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μονάδα που ήδη λειτουργεί
• Πρόληψη υποβάθμισης των υδάτων
• Συμμετοχή του κοινού και αποτελεσματική δικαστική προστασία
• Έργο διαπλάτυνσης αυτοκινητοδρόμου - Δικαστικά έξοδα

Η Αγγελική Χαροκόπου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη σε θέματα περιβαλλοντικού και γενικότερα διοικητικού δικαίου. Έχει παρασταθεί σε υποθέσεις επί των οποίων έχουν δημοσιευθεί περίπου τριακόσιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίδασκε δίκαιο περιβάλλοντος στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος». Έχει συγγράψει μελέτες, άρθρα, σχόλια σε αποφάσεις και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Έχει ασχοληθεί με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έτος 1990, και έχει συμμετοχή στον Τιμητικό Τόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη νομολογία του Δικαστηρίου στο θέμα αυτό. Διδάσκει την ακυρωτική διαδικασία στα σεμινάρια ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» με το τμήμα «Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, στο «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις» με θέμα τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των αποβλήτων εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, στο «Greek Law Digest-The Official Guide to Greek Law» με θέματα Tourism, Mining, Waste, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019, κ.ά. (βλ. λεπτομέρειες στο www.harocopoulawoffice.gr).

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">