Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ελεγκτών και Ελεγχόμενων - Βέλτιστες Πρακτικές
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17693|17694
Ημερ/νία: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 (17:00 - 21:00)
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Τζ. Πουρναρά, Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)

Είναι πολύ πιθανόν μια επιχείρηση να υποστεί αιφνιδιαστικούς, δηλαδή απροειδοποίητους, ελέγχους από διαφορετικές ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και εγγράφων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση νομοθετικές διατάξεις. Η κατανόηση της νομικής βάσης, της φύσης και της διαδικασίας ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου, καθώς και η γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στον έλεγχο προσώπων είναι κρίσιμη ώστε τα στελέχη και το προσωπικό μιας επιχείρησης, αλλά και οι νομικοί τους σύμβουλοι να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα τόσο τις ελεγκτικές αρχές όσο και την ελεγχόμενη επιχείρηση, προστατεύοντας παράλληλα και τα προσωπικά τους δικαιώματα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων, Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστούν έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο και θέλουν να εξοικειωθούν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχόμενων και τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα την διαδικασία του ελέγχου και την ελεγχόμενη επιχείρηση

Εισαγωγή
• Τι είναι ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος
• Οι αρχές που μπορούν να διενεργήσουν αιφνιδιαστικό έλεγχο (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Φορολογικές Αρχές, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΟΦ, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ΕΦΕΤ και υπηρεσίες αγορανομικού, υγειονομικού ή χημικού ελέγχου)
• Η νομική βάση για τη διενέργεια του ελέγχου
• Ο σκοπός ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου

Η προετοιμασία μιας επιχείρησης για την προσήκουσα διαχείριση ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εξοικείωση των στελεχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχόμενων
• Η εταιρική πολιτική διαχείρισης ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης

Η διαχείριση ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η έναρξη του ελέγχου
• Η διεξαγωγή του ελέγχου
- Οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών
- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων
- Έλεγχοι σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία
- Συνεντεύξεις με στελέχη της Εταιρίας
- Νομικό απόρρητο
- Βέλτιστες Πρακτικές
- Ιδιαίτερα ζητήματα αναλόγως της ελέγχουσας αρχής
• Μετά τον έλεγχο
- Αξιολόγηση της διαδικασίας
- Προσδιορισμός περαιτέρω ενεργειών

Τζούλια Πουρναρά, Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)

Η Τζούλια Πουρναρά είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young). Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. με εξειδίκευση στο Eμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Distinction) και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Περαιτέρω συμβουλεύει επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων σε ζητήματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και σε όλο το εύρος των εμπορικών τους συνεργασιών υπό οποιαδήποτε μορφή, όπως για παράδειγμα σχέσεις διανομής και αντιπροσωπείας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω έχει υποστηρίξει ενάριθμες εταιρίες σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, τον ΕΟΦ και άλλες διοικητικές αρχές. Διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, καθώς και στην αναδιάρθρωση των εταιρικών και επιχειρηματικών τους δομών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">