Φορολογικό Δίκαιο

2018 7 Μαίου

Νομική διάσταση και σημασία για τη λειτουργία της επιχείρησης

Εισηγητής: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Διάρκεια:  6 ώρες
Έναρξη:  Δευτέρα 7 Μαίου 2018
Ημέρες:  Δευτέρα & Τρίτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2018 7 Ιουνίου
Εισηγητής: Θ. Παραμύθας
Διάρκεια:  4 ώρες
Έναρξη:  Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018
Ημέρες:  Πέμπτη
Place:  Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Εισηγητής: Γ. Ευσταθόπουλος, Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
Διάρκεια:  4 ώρες
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Εισηγητής: Π. Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ
Διάρκεια:  10 ώρες
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (111)
  • 210 3678828
  • 210 3678800 (Call Center)
  • F210 3678922
  • nbekpaideftiki@nb.org
  • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα