ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις μέχρι τον Ν 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Εισηγητές: Α. Παπαπετρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Φ. Φωτόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, PhD
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 8 ώρες
Ημερ/νία: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 17 & Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται για το δομημένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα εξοικειωθεί με τα διαδικαστικά ζητήματα του νέου νόμου, ενώ θα αποκομίσει σφαιρικές γνώσεις πάνω και στις τρεις κατευθύνσεις στις οποίες διαρθρώνεται το παρόν σεμινάριο (Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Δίκαιο της Δόμησης - Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται στην έννομη τάξη με το Ν 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν 4546/2018, όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, οι οποίοι θα κληθούν να αποφανθούν επί των διαφορών που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου, έπειτα από την έκδοση πράξεων που θα ερείδονται σε αυτόν. Τέλος απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης.

1η ημέρα - Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)

Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

→ Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες- Συγκρότηση
→ Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση και Λειτουργία
  → Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση - Λειτουργία
→ Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων - Σύνθεση - Αρμοδιότητες
→ ΣΥΠΟΘΑ - Συγκρότηση και Αρμοδιότητες

Δίκαιο της Δόμησης

→ Η έννοια της οικοδομικής άδειας - Εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας
→ Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια
→ Παραδοσιακοί οικισμοί
→ Διατηρητέα κτίρια  
→ Δόμηση πλησίον αιγιαλού - παραλίας
→ Δόμηση πλησίον ρεμάτων
→ Προστατευόμενες περιοχές (Natura, ΖΟΕ, ΠΕΠ, ΠΕΠΔ)

2η ημέρα - Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

→ Αρμόδια όργανα χορήγησης οικοδομικών αδειών
→ Προέγκριση οικοδομικής άδειας
  → Κατηγορίες τρόπου εκδόσεως αδειών
→ Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας
→ Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών
→ Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Ελεγκτές Δόμησης

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

→ Μέτρα πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης
→ Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς
→ Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών  
→ Αυθαίρετα πριν από την 28.7.2011
→ Απαγόρευση υπαγωγής
→ Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου - Προσφυγή
→ Αυθαίρετα μετά την 28.7.2011
→ Κατηγορίες αυθαιρέτων και αλλαγών χρήσεων πριν από την 28.7.2011
→ Ρυθμίσεις αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση
→ Δικαιολογητικά υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου
→ Διατάξεις υπολογισμού του Ενιαίου Προστίμου Αυθαιρέτου
→ Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής
→ Απαγόρευση υπαγωγής λόγω δικαστικής ακύρωσης της οικοδομικής άδειας

O Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I - Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

O Φώτης Φωτόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ, μεταπτυχιακές σπουδές στο «Civil and Environmental Engineering» του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και διδακτορικό στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στις σχολές: ΕΜΠ, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΣΤΕΑΜΧ, ΓΥΣ, ΣΜΧ και ΤΕΙ Πειραιά

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">