Σεμινάρια Θεσσαλονίκης

2018 4 Μαίου

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Τι θα συμβεί εάν δεν συμμορφωθούν μέχρι τις 25.5.2018

Εισηγητής: I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
Διάρκεια:  5 ώρες
Έναρξη:  Παρασκευή 4 Μαίου 2018
Ημέρες:  Παρασκευή
Place:  Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
2018 18 Μαίου

Η λειτουργία της χρηματοδοτικής σχέσης

Εισηγητής: Ε. Χριστιανοπούλου
Διάρκεια:  4 ώρες
Έναρξη:  Παρασκευή 18 Μαίου 2018
Ημέρες:  Παρασκευή
Place:  Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2018 31 Μαίου

Κίνδυνοι και ευκαιρίες 

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  5 ώρες
Έναρξη:  Πέμπτη 31 Μαίου 2018
Ημέρες:  Πέμπτη
Place:  Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2018 7 Ιουνίου
Εισηγητής: Θ. Παραμύθας
Διάρκεια:  4 ώρες
Έναρξη:  Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018
Ημέρες:  Πέμπτη
Place:  Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (111)
  • 210 3678828
  • 210 3678800 (Call Center)
  • F210 3678922
  • nbekpaideftiki@nb.org
  • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα