Σεμινάριο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Μετά και το Ν 4637/2019

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Φυσική παρουσία
Φυσική παρουσία
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Κωδικός Προϊόντος : 17421
Ημερ/νία: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Τόπος Διεξαγωγής: Lazart Hotel, Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Γ. Ναζίρης, ΔΝ, Δικηγόρος

Η διάρθρωση του συστήματος ποινικών κυρώσεων αποτελεί ένα από τα πεδία αιχμής του νέου ΠΚ με επιπτώσεις όχι μόνο στα εγκλήματα που τυποποιούνται στον ίδιο τον Κώδικα αλλά και στο σύνολο των ειδικών ποινικών νόμων σε ισχύ. Πέρα από το συμβολικό-θεωρητικό επίπεδο, οι αλλαγές έχουν ήδη γεννήσει σειρά πρακτικών ζητημάτων, τα οποία εκτείνονται στο πεδίο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Το Σεμινάριο επιχειρεί να σταχυολογήσει αυτά τα ζητήματα μέσα από την παρουσίαση της σχετικής ύλης σε δέκα ενότητες, οι οποίες καλύπτουν -στο μέτρο του δυνατού- το σύνολο των σχετικών διατάξεων του ΠΚ & του ΚΠΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς αλλά και ερευνητές και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να ενημερωθεί για το νέο σύστημα ποινών και μέτρων ασφαλείας μετά την θέση σε ισχύ των νέων ΠΚ και ΚΠΔ (και μετά τις τροποποιήσεις που θα ισχύουν ήδη κατά τη διεξαγωγή του).

• Κύριες ποινές: Απειλή [άρ. 50-57 ΠΚ]
→  Στερητικές της ελευθερίας ποινές (κάθειρξη, φυλάκιση, περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)
→  Χρηματική ποινή
→  Παροχή κοινωφελούς εργασίας 

• Κύριες ποινές: Επιμέτρηση [άρ. 79-85 ΠΚ]
→  Επιμέτρηση ανά είδος ποινής
→  Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
→  Ελαφρυντικές περιστάσεις – Μείωση της ποινής / Συρροή λόγων μείωσης
*Δικαστική άφεση της ποινής (άρ. 104Β ΠΚ)

• Επιβολή ποινής επί συρροής [άρ. 94-98 ΠΚ / άρ. 551 ΚΠΔ]
→  Αθροιστική έκτιση
→  Ενιαία ποινή
→  Σχηματισμός συνολικής ποινής
→  Δικονομικά ζητήματα

• Παρεπόμενες ποινές [άρ. 59-68 ΠΚ]
→  Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων
→  Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
→  Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου
→  Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 68 ΠΚ)

• Μέτρα ασφαλείας [άρ. 69-76 ΠΚ]
→  Μέτρα θεραπείας ατόμων που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 76 ΠΚ) „

• Έκτιση της ποινής [άρ. 99-104Α, 105-110Α ΠΚ / άρ. 471-472, 497-498 ΚΠΔ]
→  Αναστολή της ποινής
→  Ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων / βοηθημάτων
→  Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία
→  Έκτιση ποινής στην κατοικία
→  Υφ’ όρον απόλυση

Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων δραστών [άρ. 121-133 ΠΚ]
→  Ηλικιακά όρια
→  Αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα
→  Προϋποθέσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

• Απειλή κι επιβολή ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους  [άρ. 463 ΠΚ, άρ. 95 περ. ιγ΄ Ν 4623/2019]
Επιλεγμένα παραδείγματα [π.χ. Ν 4139/2013, Ν 4174/2013, Ν 4251/2014, Ν 2168/1993] 
*Η απειλή παρεπόμενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους   
(άρ. 463 παρ. 5 ΠΚ)

• Ζητήματα διαχρονικού δικαίου [άρ. 2, 465 ΠΚ / άρ. 511,514 ΚΠΔ]
→  Παραδείγματα εγκλημάτων με χρόνο τέλεσης (και/ή εκδίκασης) πριν από
την 1.7.2019 [έννοια ευμενέστερης «διάταξης»]
→  Η προβληματική διάταξη του άρ. 465 ΠΚ
→  Υπαγωγή εγκλημάτων αναδρομικά στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4411/2016

• Η εκτέλεση και το τέλος των ποινών [άρ. 118-120 ΠΚ / άρ. 545-567 ΚΠΔ]
→  Παραγραφή ποινής
→  Εκτέλεση / λήξη ποινής
→  Διακοπή / αναβολή έκτισης ποινής

Γιάννης Ναζίρης,

Ο Γιάννης Ναζίρης είναι διδάκτωρ του ποινικού δικαίου και δικηγόρος (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Κύπρο κι έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία τόσο του ποινικού δικαίου όσο και της ποινικής δικονομίας. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια κι εκδηλώσεις σχετικά με τους νέους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 120 €, ΝΠ: 150 €, Ασκούμενοι: 95 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου - Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg


Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.


Εγγραφές - Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Έλενα Χαλκιά, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.org, www.nb.org | www.nbcongress.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">