Νομικό Λογισμικό Alma

Η Οικογένεια Λογισμικού ALMA (Automated Legal Management Application) αποτελεί το κορυφαίο λογισμικό οργάνωσης των δικηγορικών γραφείων και των νομικών τμημάτων Τραπεζών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Περιλαμβάνει 4 πακέτα λογισμικού τα οποία προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.