Νικόλαος Λουκάς

, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding
Member DPO AcademyΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2018 20 Μαρτίου
Εισηγητής: Νικόλαος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding
Member DPO Academy
Έναρξη:
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Ημέρες:
Τρίτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία