Ντ. Ρόβλιας

, Δικηγόρος


Βιβλία

Συγγραφέας: Ντ. Ρόβλιας
Σελίδες: 736
Έκδοση: 2017
Το έργο «Ο νέος νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, Νομοθεσία - Νομολογία» περιέχει τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 4412/2016, διά του οποίου η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24, 2014/25, 89/665, 92/13. Περιλαμβάνει πλού...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις - ΣΔΙΤ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Ντ. Ρόβλιας
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2016
Στο έργο «Η Διαιτησία» προτάσσεται ως «Εισαγωγή» μια θεωρητική προσέγγιση του θεσμού της διαιτησίας και ακολουθούν τα νομοθετικά κείμενα με τη νομολογία ταξινομημένη κατʼ άρθρο. Το βιβλίο μαζί με την Εισαγωγή περιλαμβάνει 10 κεφάλαια: την Διαιτησία κατά τον ΚΠολΔ, Διατάξεις περί Διαιτησίας του ΑΚ, Δ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ