Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν 4469/2017

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν 4469/2017

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Επιμέλεια: Δ. Λαδάς
Συγγραφείς: Γ. Πανίτσας, Ι. Γεροντίδης
ISBN: 978-960-622-368-6
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα