Βίντεο (On Demand)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/352 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ EΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 16253|16254
Ημ/νία Διεξαγωγής: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Ν. Κωνσταντινίδης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ, Αναπλ. Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος ΟΛΠ

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει αναλυτική περιγραφή, αφ’ενός μεν, των ρυθμίσεων του Κανονισμού 2017/352 για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων στην ΕΕ, με παράθεση νομολογίας ΔΕΚ,αφ’ ετέρου δε,των νομοθετικών κειμένων (περί ΡΑΛ, ΔΑΛ, Ν 2881/2001 περί απομάκρυνσης ναυαγίων / επικινδύνων πλοίων, Ν 4404/2016 περί της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ ΑΕ), τα οποία συγκροτούν το σύγχρονο ελληνικό λιμενικό σύστημα, με αναφορά σε πρόσφατη νομολογία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη και υπαλλήλους ναυτιλιακών εταιριών, εταιριών παροχής πάσης φύσεως λιμενικών υπηρεσιών, στελέχη και υπαλλήλους του ΥΕΝ, των οργανισμών λιμένων,των λιμενικών ταμείων και των ανεξαρτήτων Αρχών.

Ο Κανονισμός ΕΕ 2017/352 για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
- Ιστορικό / Ευρωπαϊκό Λιμενικό Σύστημα (Διευρωπαϊκά Δίκτυα)
- Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού / Εξαιρέσεις / Ορισμοί
- Λιμενικές υπηρεσίες: ελάχιστες απαιτήσεις, περιορισμοί, υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εγχώριος φορέας
- Κανόνες χρηματοδοτικής διαφάνειας / Τέλη λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών
- Προστασία των εργαζομένων (Οδηγίες - Νομολογία ΔΕΚ)
- Συμβούλιο χρηστών / Καταγγελίες / Προσφυγές
- Μεταβατικές διατάξεις / Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

 Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα
- Ν 4389/2016 περί Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) (κύριες αρμοδιότητες)
- Ν 2881/2001 περί απομακρύνσεως ναυαγίων / επικινδύνων πλοίων (πρόσφατη νομολογία) / Ν 4331/2015 (άρθρο 67 περί ικανοποιήσεως απαιτήσεων εργαζομένων)
- Ν 4404/2016 περί ιδιωτικοποίησης ΟΛΠ ΑΕ (σημαντικότερες / πρωτότυπες ρυθμίσεις)
- Ν 4504/2017 (σημαντικότερες / πρωτότυπες ρυθμίσεις, ιδίως, άρθρο 105, περί παροχής λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου).

Ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης είναι δικηγόρος Πειραιά, στον Άρειο Πάγο, με ειδίκευση στο εμπορικό και ναυτικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Dea de droit privé) και διδακτορικού διπλώματος (Doctorat) από το Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας, με βαθμό “άριστα” (très honorable) «L’ intervention du secteur public dans les entreprises privées en difficulté» (εκδόσεις A. Σάκκουλα - Bruylant 1996, πρόλογος καθηγητή Θ. Λιακόπουλου). Είναι νομικός σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από το 1987 και αναπληρωτής προϊστάμενος του νομικού τμήματος. Έχει συμμετάσχει, επανειλημμένα, σε διεθνή ναυτικά και περιβαλλοντικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως εισηγητής. Δημοσιεύθηκαν, επίσης, μελέτες του σε νομικά περιοδικά όπως σε ΝοΒ, Ε.ΕμπΔικ., Δ.Ε.Ε., Πειρ.Νομολ, σχετικά με το εμπορικό, ναυτικό και δημόσιο δίκαιο.
 

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">