ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011-2012

εξαντλήθηκε - αναμένεται νέα έκδοση 2013-2014
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Επιμέλεια: V. Papadogamvrou, Κ. Πετράτου, Μ. Τσικουρή
Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, Α. Δευτεραίου, Ν. Λαγού, Α. Παπαθωμάς, Τζ. Μπέρμπερη, Γ. Σιακανδάρη
ISBN: 1108-2879
Σελίδες: 992
Έκδοση: 2011
 

Περιγραφή Περιεχόμενα