Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15674
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 10 ώρες
Εισηγητής: Μ. Ασημακοπούλου, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ

Ο σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ανάδειξη με τρόπο απλό και συνοπτικό του θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι διαδικασίες ενώπιον του καθώς επίσης και η άμεση και ενδελεχής προσέγγιση βασικών θεμάτων και αποριών ως προς την λειτουργία του και τον τρόπο εκδίκασης των υποθέσεων σε σχέση πάντα με τον διοικούμενο πολίτη που απευθύνεται σε αυτό αλλά και τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί.

Σε δικηγόρους, ασκούμενους, νομικούς, αλλά και υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ που κατέχουν θέσεις υπολόγων ή θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ή Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών,Δημάρχους, Προέδρους ΝΠ και Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

1η Ημέρα:

 • Νομική φύση ΕλΣυν
  • (Διφυές Όργανο ή Δικαστήριο;)
  • Νομολογιακή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος
 • Αρμοδιότητες ΕλΣυν - Είδος υποθέσεων που υπάγονται σε αυτό
  • Προληπτικός έλεγχος δαπανών (αντικείμενο προληπτικού ελέγχου, διαδικασία προληπτικού ελέγχου)
  • Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών (διαδικασία, ελεγκτές, αποτελέσματα,ειδικές περιπτώσεις)
  • Βασικά σημεία ελέγχου συμβάσεων
 • Είδος υποθέσεων που υπάγονται στο ΕλΣυν
  • Καταλογιστικές Πράξεις
   • Δημόσιοι Υπόλογοι, Συνευθυνόμενοι, ευθύνες υπολόγων
   • Έλλειμμα - Απώλεια σε διαχειρίσεις χρηματικού ή υλικού
   • Ευθύνη Υπολόγου για έλλειμμα ή απώλεια
 • Διαφορές από έλεγχο των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και των ΟΤΑ ή άλλων Νομικών Προσώπων που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ του άρθρου 98 παρ. 1 Συντ. ελέγχου
  • ΝΠΙΔ, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, διαχειριστές κοινοτικών πόρων, καταλογισμοί αχρεωστήτως λαβόντων, καταλογισμοί αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών, καταλογισμοί αστικής ευθύνης υπαλλήλου
 • Διαφορές σχετικά με την απονομή συντάξεων
 • Δικαστικοί σχηματισμοί Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Ολομέλεια - (Μείζονα - Ελάσσονα) - Τμήματα Κλιμάκια

2η Ημέρα:

 • Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές ΕλΣυν (άρθρα 23-29 ΠΔ 1225/1981)
 • Ένδικα Μέσα, Βοηθήματα, Οιονεί Ένδικα Βοηθήματα ενώπιον του ΕλΣυν
  • Ένσταση ενώπιον του Κλιμακίου - Αίτηση Αναθεώρησης - Ανακοπή
   - Τριτανακοπή - Έφεση - Αίτηση αναίρεσης - Αγωγή - Αίτηση ανάκλησης
   - Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
 • Προθεσμίες ασκήσεως Ενδίκων Μέσων και Βοηθημάτων - Επιδόσεις
 • Διάδικοι - Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Ομοδικία - Παρέμβαση
 • Εκπροσώπηση Δημοσίου - Νομικών Προσώπων, παράσταση διαδίκων - πληρεξουσιότητα
 • Δικονομικές Ακυρότητες
 • Απόδειξη (άρθρα 95-101 ΠΔ 1225/1981)
 • Πρότυπη Δίκη
 • Υποθέσεις - Νομολογία ΕλΣυν
 • Συμπεράσματα - ερωτήσεις

Η Μάρλεν Ασημακοπούλου είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και την Δημόσια Διοίκηση. Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε πολλούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει γνωμοδοτήσει για θέματα υπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου σε φορείς του Δημοσίου και Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) - Ανάλυση και Τεχνική» που αφορά την Διαδικασία του Πειθαρχικού Δικαίου των Υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και συντάκτης άρθρων σχετικών με την εργατική νομοθεσία, τα εργασιακά δικαιώματα και την δημόσια διοίκηση. Επί πολλά έτη αναλαμβάνει υποθέσεις καταλογισμών και συνταξιοδοτικές υποθέσεις που εκδικάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχοντας αναπτύξει μια ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">