Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ

Εθνικές και διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Αναμένεται νέα ημερομηνία
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Αναμένεται νέα ημερομηνία
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17582
Ημερ/νία: Αναμένεται νέα ημερομηνία
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Γ. Τιμαγένης, Δικηγόρος, LL.M., ΜΔΕ, Solicitor Αγγλίας και Ουαλίας, MCIArb, εταίρος «Τιμαγένης Δικηγορική Εταιρία»

Το Σεμινάριο αποβλέπει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη νομική μεταχείριση της πετρελαϊκής ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο, η οποία προκαλείται από φορτίο πετρελαιοφόρων καθώς και από πετρέλαιο κίνησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πρωτοποριακό καθεστώς αστικής ευθύνης και αποζημίωσης για ζημιά από πετρελαϊκή ρύπανση που προβλέπει αποζημίωση σε τρεις βαθμίδες, και αποτελείται από τις δύο κύριες διεθνείς συμβάσεις CLC 1992/2000 και Fund Convention 1992/2000 (και Supplementary Fund Protocol 2003), καθώς και στο καθεστώς αστικής ευθύνης για ζημίες λόγω θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θεσπίζεται από την Bunkers Convention 2001. Οι συμμετέχοντες επομένως θα έρθουν σε επαφή με ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επίκαιρα νομικά ζητήματα, τα οποία παρουσιάζονται παραστατικά μέσω της εξέτασης γνωστών περιστατικών ρύπανσης στην Ελλάδα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, φοιτητές νομικών σχολών και ναυτιλιακών σπουδών, σε στελέχη P&I Clubs, ασφαλιστικών και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και σε οποιονδήποτε επιδεικνύει ενδιαφέρον για το ελληνικό ναυτικό δίκαιο και ιδίως για τη προβληματική του καθεστώτος της αστικής ευθύνης από πετρελαϊκή θαλάσσια ρύπανση.

• Σύντομη ιστορική επισκόπηση
 - Αναγκαιότητα ειδικής διεθνούς νομοθετικής ρύθμισης
 - Σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθμίσεις για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
 - Γενικό νομοθετικό πλαίσιο και ιστορική αναδρομή του δικαίου της θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης
 - Το σύστημα αποζημίωσης τριών βαθμίδων για ζημιά από θαλάσσια πετρελαϊκή ρύπανση (πλοιοκτήτης/ασφαλιστής και IOPC Funds)
 - Η θαλάσσια ρύπανση ως νομοθετικό πρόβλημα: κατηγοριοποίηση των νομοθετικών διατάξεων με βάση τη ρυπογόνο πηγή, την αιτία της ρύπανσης, το είδος του κανόνα δικαίου και τον χρόνο του περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης

Ευθύνη και αποζημίωση για ρύπανση από πετρέλαιο

Α. Διακρίσεις εφαρμοστέων Διεθνών Συμβάσεων
 - ΔΣ CLC 1992/2000 vs ΔΣ Bunkers Convention 2001

Β. Ρύπανση από πετρελαιοφόρα:
 - Δομή και Λειτουργία του καθεστώτος: (i) της Διεθνούς Σύμβασης περί αστικής ευθύνης για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο 1969/1992/2000 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage [CLC]), και (ii) της Διεθνούς Σύμβασης για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή 1971/1992/2000 (1992 Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage)
 - Βασικές Αρχές Ευθύνης: Αντικειμενική Ευθύνη (strict liability), Αποκλειστική Ευθύνη (channelling of liability), Περιορισμός Ευθύνης (limitation of liability), Υποχρεωτική Ασφάλιση (mandatory insurance), Πρόσθετη Αποζημίωση (Διεθνή Κεφάλαια – IOPC Funds)
 - Ανάλυση κατ’ άρθρο της ΔΣ CLC 1992/2000
 - Όρια/ Επίπεδα Αποζημίωσης
 - Συμπληρωματικό Κεφάλαιο 2003 (2003 Supplementary Fund Protocol)
 - Οικειοθελείς Συμφωνίες Αποζημίωσης STOPIA 2006 και TOPIA 2006
 - Σύσταση κεφαλαίου περιορισμού ευθύνης: οι εθνικές ρυθμίσεις
 - Σχετικά ζητήματα από την ελληνική νομολογία
 - Η έννοια του «πλοίου» κατά τον Άρειο Πάγο στην υπόθεση “SLOPS” και οι μεταγενέστερες εξελίξεις.

Γ. Ρύπανση από πετρέλαιο κίνησης:
 - Δομή και λειτουργία του καθεστώτος της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης 2001 (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [Bunkers Convention]):  Βασικές Αρχές Ευθύνης: Αντικειμενική Ευθύνη, Μη Αποκλειστική Ευθύνη, Περιορισμός Ευθύνης, Υποχρεωτική Ασφάλιση  Όρια/ Επίπεδα Αποζημίωσης  Σύγκριση και διαφορές με καθεστώς της ΔΣ CLC 1992/2000

Δ. Πρόσφατα περιστατικά ρύπανσης από πετρέλαιο στην Ελλάδα και η νομική τους αντιμετώπιση

Σχετικές εθνικές και διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες σημαντικές διεθνείς συμβάσεις
 - Σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές ρυθμίσεις (διοικητική και ποινική ευθύνη)
 - Άλλες σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό της πιθανότητας θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο.

Γιάννης Γρ. Τιμαγένης,

Ο κ. Γιάννης Γρ. Τιμαγένης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (ΔΣΠ), Solicitor Αγγλίας και Ουαλίας, πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.Μ) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary) και (ΜΔΕ) στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και του Chartered Institute of Arbitrators, ενώ διδάσκει το μάθημα του Ναυτικού Δικαίου στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree - The American College of Greece). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς και εγχώριες ναυτικές και εμπορικές διαφορές καθώς και σε διεθνείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και χρηματοδότησης πλοίων. Ως εταίρος της ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με παράδοση ετών στον χώρο του ναυτικού δικαίου, έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις πετρελαϊκής ρύπανσης, ενεργώντας εκ μέρους εταιρειών προστασίας περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης. Ήταν εισηγητής αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης σε συνέδρια και σεμινάρια σε Αθήνα και Λισαβόνα και έχει μιλήσει για άλλα θέματα ναυτικού δικαίου σε συνέδρια και σεμινάρια σε Λονδίνο, Πεκίνο, Μπουένος Άιρες, Όσλο, Ρόδο και Μπιλμπάο.
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (On-demand)

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">