ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1967 - 2005

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1967 - 2005

Ολες οι πολιτικές αποφάσεις
Επιστημονική Διεύθυνση: Π. Κακκαλής
Επιμέλεια: Μ. Γεωργιάδου, Ν. Παππά
ISBN: 960-272-364-5
Σελίδες: 1760
Έκδοση: 2006
 

Περιγραφή Περιεχόμενα