Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)
Φυσική παρουσία LIVE STREAMING
Φυσική παρουσία LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17763|17764
Ημερ/νία: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου (17:00-21:00)
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητές: Κ. Παπαχριστοφής, Information Security Advisor, MSc, MBA, cDPO, CEH, CEHi, CISM, ISO27001-LA, CCAI, CCSP, CCNP, VCP, Κ. Γρατσία, Δικηγόρος, MSc, Νομική Σύμβουλος, DPO
Παρέμβαση: Ν. Πέρος, Λέκτορας Τεχνικών Μαθημάτων στην Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και Operations & Training Consultant της ESPERIA GROUP OF HOTELS
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Στο παρόν Σεμινάριο θα αναδειχθούν τα νομικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα που ανέκυψαν την περίοδο της πανδημίας όσον αφορά στον κομβικής σημασίας για την Εθνική Οικονομία, κλάδο του τουρισμού. Θα επισημανθούν και επεξηγηθούν οι κανονιστικοί περιορισμοί που θεσπίστηκαν, η επιρροή της πανδημίας σε υφιστάμενες συμβάσεις, η ευθύνη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και θα αναλυθεί πώς θα πρέπει να λειτουργεί πλέον μια τουριστική επιχείρηση ώστε να συμμορφώνεται με τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων δηλαδή σε Στελέχη της Διοίκησης (managers, υπεύθυνους λογιστηρίου, διαχείρισης προσωπικού, marketing, εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.), σε νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων αυτών, τουριστικούς πράκτορες, σε ΙΤ και σε DPO, καθώς και σε οποιονδήποτε εργάζεται στον τομέα αυτό και θέλει να ενημερωθεί για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του τουριστικού κλάδου εν καιρώ πανδημίας.

• Ισχύοντα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις (ΚΥΑ 1881/29.5.2020 – ΦΕΚ Β΄ 2084/30.5.2020 – Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τον τουριστικό τομέα):
   - προετοιμασία επιχείρησης (ορισμός υπευθύνου, τήρηση αρχείων)
   - είδος επιχειρήσεων που αφορούν (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων κ.λπ.)
   - αντιμετώπιση περιστατικού
   - κυρώσεις για μη εφαρμογή μέτρων
   - φορείς ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

 Πού έγκειται/μέχρι πού φτάνει η ευθύνη μιας τουριστικής επιχείρησης – Αστική ευθύνη τουριστικών καταλυμάτων στην περίοδο της πανδημίας

• Εργασιακά ζητήματα λόγω εφαρμογής μέτρων – Το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό (ΚΥΑ 23102/477/12.6.2020 – ΦΕΚ Β΄ 2268/13.6.2020)

• Επίδραση της πανδημίας στις υπάρχουσες ξενοδοχειακές συμβάσεις, λόγος ανωτέρας βίας (388 ΑΚ) 

• Ασφαλιστική κάλυψη (υφίσταται;)

• Μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο της τηλεργασίας στον χώρο του τουρισμού
   - Πρόσβαση στο δίκτυο εξ αποστάσεως
   - Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα αποθήκευσης ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. θερμομέτρηση)
   - Αποθήκευση αρχείων στο cloud και κρυπτογράφηση
   - Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού e-mail
   - Χρήση τερματικής συσκευής 

• Τηλεδιασκέψεις

Κική Γρατσία,

Η Κική Γρατσία είναι δικηγόρος με δεκαετή εμπειρία, απασχολούμενη ως νομική σύμβουλος σε εταιρία εμπορίας τροφίμων. Εξειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο και τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας οριστεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε ελληνικές εταιρίες. Συμμετέχει σε ομάδες συμμόρφωσης έργων GDPR για μεγάλες εταιρίες στον χώρο του Λιανεμπορίου (είδη τροφίμων), μεγάλες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Ναυτιλία και στον χώρο της Υγείας.

Κώστας Παπαχριστοφής,

Ο Κώστας Παπαχριστοφής έχει επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας πληροφοριών που ξεπερνάει τα 20 έτη. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως τεχνικός διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα ασφάλειας πληροφοριών. Διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοχος MSc και MBA. Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO) και πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PMP). Συμμετέχει σε ομάδες συμμόρφωσης έργων GDPR για μεγάλες εταιρίες στον χώρο του Λιανεμπορίου, μεγάλες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Ναυτιλία και στον χώρο της Υγείας.

Νικόλαος Πέρος,

Ο Νικόλαος Πέρος Λέκτορας Τεχνικών Μαθημάτων στην Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και Operations & Training Consultant της ESPERIA GROUP OF HOTELS, έχει κάνει σπουδές υψηλού επιπέδου πάνω στον τουρισμό. Παράλληλα, έχει μακρόχρονη θητεία στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο και έχει περάσει απ’ όλες τις σχετικές θέσεις (Hotel General Manager, Operations Manager, Food and Beverage Manager, Maître D'Hôtel, Restaurant Manager, Banquet & Event Manager, A la Carte Maître, A la carte & Table D' Hote Waiter A’).
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% για το 2020.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Κώστας Παπαχριστοφής
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  30649

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">