ΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

Σειρά : ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Α. Μικρουλέα
ISBN: 978-960-562-183-4
Εύδοξος: 33612862
Σελίδες: 464
Έκδοση: 2013
 

Περιγραφή Περιεχόμενα