Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP

Πως συντάσσονται τα βασικά νομικά έγγραφα ενός B2C e-shop – Πρακτικά παραδείγματα βάσει υποδειγμάτων

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP
Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17545|17888
Ημερ/νία: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 (16:30 – 21:30)
Διάρκεια: 5 ώρες
Εισηγητές: Μ. Ζούλοβιτς, Δικηγόρος, LL.M., Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου (ZKLawfirm), Π. Κοντογεώργου, Δικηγόρος, LL.M., Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου (ZKLawfirm)
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Με το Σεμινάριο αυτό επιδιώκεται να λάβουν οι συμμετέχοντες χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαμόρφωσης και σύνταξης των κρίσιμων νομικών εγγράφων μιας online B2C επιχείρησης, ήτοι των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής για τα Cookies). Θα εξεταστούν συνοπτικά αλλά περιεκτικά τα κρίσιμα νομικά θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται με τα εν λόγω νομικά κείμενα, ο τρόπος συλλογής των κατάλληλων και επικεντρωμένων στην ουσία πληροφοριών από την επιχείρηση προς σύνταξη των σχετικών εγγράφων, καθώς και τα καίρια θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την νομική ή/και την επιχειρηματική στρατηγική ενός e - shop (και τα οποία συνήθως έρχονται στην επιφάνεια με αφορμή τη σύνταξη των εν λόγω κειμένων).
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη μεθοδολογία σύνταξης των εν λόγω κειμένων (βάσει και σχετικών υποδειγμάτων) καθώς και για τα κρισιμότερα νομικά θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται βάσει των διαδικασιών και των επιχειρηματικών πρακτικών που ακολουθούν τα B2C e - shop. Τα εργαλεία αυτά θα συνδράμουν και στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών από τα call centers/customer care τμήματα των εταιριών.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται μια κατ’ ελάχιστον εξοικείωση με τη σχετική νομοθεσία και τους σχετικούς ορισμούς (προστασία του καταναλωτή, εξ αποστάσεως συμβάσεις, GDPR, Ν 4624/2019 και Ν 3472/2006), καθότι το Σεμινάριο θα επικεντρωθεί απευθείας σε πρακτικά ζητήματα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές που θέλουν να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν τον τρόπο σύνταξης των συγκεκριμένων συμβατικών εγγράφων στην πράξη, σε in house δικηγόρους εταιριών που έχουν ήδη επεκταθεί ή σκέφτονται να επεκταθούν και σε online πωλήσεις (είναι χρήσιμο και για τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων customer care/call center και καταγγελιών προς τις αρμόδιες Αρχές), σε συμβούλους που ασχολούνται με θέματα εξ αποστάσεως πωλήσεων εταιριών προς καταναλωτές, σε δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέλουν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο λειτουργίας ενός B2C e - shop και σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όροι Χρήσης ενός Β2C e - shop

• Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζουν οι όροι χρήσης
• Τι ερωτήματα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς τον πελάτη του για να συλλέξει πληροφορίες ώστε να συντάξει τους όρους χρήσης
• Πώς επηρεάζουν οι νομικές ρυθμίσεις την οργάνωση και τις διαδικασίες μιας on line επιχείρησης
• Ποιος θεωρείται καταναλωτής και τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε αυτόν βάσει και της σχετικής νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις και την προστασία του καταναλωτή
• Ποια τα ειδικότερα ζητήματα για τις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου

Γενική Πολιτική Απορρήτου ενός B2C e - shop (και Πολιτική Cookies) μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 (GDPR)

• Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζει μια Πολιτική Απορρήτου μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού
• Τι ερωτήματα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς τον πελάτη για να συλλέξει πληροφορίες ώστε να συντάξει την Πολιτική Απορρήτου
• Τι υποδείξεις θα πρέπει να κάνει ο δικηγόρος προς βελτίωση της συμμόρφωσης ενός B2C e - shop προς τον GDPR και πώς οι αποφάσεις της επιχείρησης ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μια online επιχείρησης
• Ποια είναι τα κρίσιμα νομικά και πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για τη διαμόρφωση της πολιτικής της εταιρίας για τα Cookies και τι θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται στη σχετική πολιτική Cookies;

Μίνα Ζούλοβιτς,

Η Μίνα Ζούλοβιτς LL.M, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Computer & Communications Law του Queen Mary University of London. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα σχετικά με το Digital Transformation των οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο (e-government), και ασχολείται με σύνθετα, στρατηγικά νομικά ζητήματα για μια σειρά πελατών από διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως καλλυντικά, τράπεζες, καπνοβιομηχανία, βιομηχανία μόδας, πετρελαιοειδή, μεταφορές, λιανεμπόριο, Πλατφόρμες, Εφαρμογές, Αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση κλπ. Η Μίνα εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της προστασίας δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, είναι μέλος του Multistakeholder Expert Group της ΕΕ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (μέσω του E-Commerce Europe Team), εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική νομική σύμβουλος του GRECA (Greek E-Commerce Association), ενώ έχει διατελέσει και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εναρμόνιση της Οδηγίας 83/2011/ΕΕ, της Οδηγίας 2011/13/ΕΕ (για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις), για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και για την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή (νόμος 4512/2018).

Πέννυ Κοντογεώργου,

H Πέννυ Κοντογεώργου LLM, είναι Δικηγόρος, Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ζούλοβιτς- Κοντογεώργου (ZKLawfirm) με μεταπτυχιακό τίτλο στο Information Technology and Telecommunications Law από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. H Πέννυ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο του Digital Marketing, του E-commerce, των Nέων Τεχνολογιών και του ΙΤ, αναφορικά με θέματα e-business και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνδράμοντας στην εισαγωγή τους σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ έχει συμβάλει στρατηγικά σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές και στην ανάπτυξη οργανικών επιχειρήσεων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, του Retail και των ηλεκτρονικών Πλατφορμών. Η εμπειρία της στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της πληροφορικής, της προστασίας προσωπικών δεδομένων μετρά πάνω από 15 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Προγράμματα Ελέγχου και Συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων & του GDPR, για Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, στους κλάδους e-Business, Marketing, Retail, Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα παρέχει νομικές υπηρεσίες σε γνωστές εταιρείες στον τομέα των ψηφιακών μέσων, του ηλεκτρονικού εμπορίου (super markets, food and beverages, μόδας, appliances, υπηρεσίες κλπ) και της πληροφορικής, καθώς επίσης παρέχει εκπαίδευση για τα νομικά ζητήματα του GDPR και e-Business πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">