Π. Γιώτης

, Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων


Βιβλία

100 εφαρμογές των ΕΛΠ και εσωλογιστικός προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης

Συγγραφέας: Π. Γιώτης
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2018
Λογιστική & φορολογική βάση Μεταγενέστερη επιμέτρηση Λογαριασμοί χρονικής τακτοποίησης εσόδων και εξόδων Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων   To βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης έχει στόχο να αποτελέσει έναν χρηστικό, πλήρη και επίκ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λογιστική, Φορολογία / Λογιστική, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Π. Γιώτης, Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως