Π. Παπαϊωάννου

, Δικηγόρος, Δρ Εγκληματολογίας, ΜΔΕ


Βιβλία

Serial Killers, Mass Murderers

Το ελληνικό παράδειγμα
Συγγραφέας: Π. Παπαϊωάννου
Πρόλογος: Α. Μαγγανάς
Σελίδες: 348
Έκδοση: 2013
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τους πολυανθρωποκτόνους (serial killers και mass murderers), θέμα το οποίο προκαλεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση και αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Ο συγγραφέας μέσα από μια αυστηρά δομημένη επιστημονική έρευνα παρουσιάζει και αναλύει το φαινόμενο και τις γνωστές περ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εγκληματολογική θεώρηση & νομολογία
Συγγραφέας: Π. Παπαϊωάννου
Σελίδες: 288
Έκδοση: 2001
Με το εγχειρίδιο αυτό, καταγράφεται για πρώτη φορά στην εγχώρια ποινική και εγκληματολογική βιβλιογραφία μία ολόπλευρη θεώρηση ενός εκ των διαχρονικοτέρων εγκληματολογικών φαινομένων - τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς - της ανθρωποκτονίας με κίνητρο την ερωτική ζηλοτυπία. Ερευνητικός άξονάς του είν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Π. Παπαϊωάννου, Δικηγόρος, Δρ Εγκληματολογίας, ΜΔΕ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως