Π. Σταϊκούρας

, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΔικηγόροςΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Α. Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Γ. Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Ν. Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Γ. Λέκκας, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Χ. Λιβαδά, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Ε. Μαστρομανώλης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
2017 11 Δεκεμβρίου
Εισηγητές: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης, Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος , Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου, Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Έναρξη:
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Ημέρες:
Δευτέρα & Τετάρτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία