ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Ερμηνεία - Νομολογία - Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών
Σειρά : Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
ISBN: 978-960-272-916-8
Σελίδες: 368 + ΧΧΙΙ
Έκδοση: 2011
 

Περιγραφή Περιεχόμενα