ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Θεωρητικές εξελίξεις και ζητήματα εφαρμογής
Επιμέλεια: Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
ISBN: 978-960-272-750-8
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2010
 

Περιγραφή Περιεχόμενα