Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν 4481/2017

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16109
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητές: Χ. Τσίγκου, Δικηγόρος, DEA, Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ, Π. Κοριατοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και επιθυμούν να αποκτήσουν αφενός μία γενική εποπτεία των θεμελιωδών εννοιών και προβληματισμών του κλάδου αυτού και αφετέρου μία σε βάθος εξοικείωση με ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την σημερινή πρακτική και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια, εφαρμογές, κλπ.). Οι θεματικές προσεγγίζονται μέσα από νομολογιακά προηγούμενα, ώστε τα προκύπτοντα ζητήματα της δικηγορικής πρακτικής να αναλύονται με απτά παραδείγματα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι νέες ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου 4481/2017.

Έννοια έργου

 • Α. Τι προστατεύεται ως έργο
  • Έννοια και κριτήρια της πρωτοτυπίας
  • Πρωτότυπα και παράγωγα έργα
  • Κατηγορίες έργων (συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα)
 • Β. Τεχνολογικές εξελίξεις και νέες κατηγορίες έργων
  • Έργα πολυμέσων / ιστοσελίδες
  • Οι ψηφιακές εφαρμογές ως κατηγορία των έργων πολυμέσων
  • Το ζήτημα των υπερσυνδέσμων
  • Ιστολόγια / κοινωνικά δίκτυα
  • Ο χρήστης ως δημιουργός
 • Εξουσίες του δημιουργού και περιορισμοί
  • Περιουσιακό δικαίωμα δημιουργού και συγγενικών δικαιούχων
  • Ειδικά το δικαίωμα ψηφιακής μετάδοσης
  • Το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού μετά το Ν 4481/2017
  • Ηθικό δικαίωμα δημιουργού
  • Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων μετά το Ν 4481/2017
  • Η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων υπό το πρίσμα του Ν 4481/2017


Εκμετάλλευση του έργου

 • Α. Η τυπολογία της εκδοτικής σύμβασης
  • Νομική φύση και περιεχόμενο
  • Κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις
  • Προσδιορισμός αμοιβής
  • Λήξη-Καταγγελία
 • Β. Εκμετάλλευση έργου στο διαδίκτυο
  • Έννοια της ψηφιακής αναπαραγωγής
  • Ιδίως η αναπαραγωγή στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, YouTube κ.λπ.)
  • Αναπαραγωγή μέσω peer to peer
  • Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών στο διαδίκτυο / Διαδικασία ειδοποίησης και απόσυρσης
  • Οι άδειες Creative Commons
  • Τεχνολογικά μέτρα προστασίας
 • Προστασία
  • Α. Αστική προστασία
   • Ασφαλιστικά μέτρα
   • Τακτική αγωγή
  • Β. Ποινική προστασία
   • Αστυνομικά μέτρα
   • Ποινικά διωκόμενες πράξεις
     

Η Πιερρίνα Κοριατοπούλου είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΙ (Pantheon – Assas) στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των Μέσων Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας. Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι γενική γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI), αρθρογραφεί στο νομικό τύπο για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες σε σχετικά θέματα.

Η Χάρις Τσίγκου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΙ (Panthéon-Assas) στη Φιλοσοφία του Δικαίου και το Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώ επί εικοσαετία απασχολείται ως νομικός σύμβουλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με συμβολή σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητάς του και συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI), αρθρογραφεί στο νομικό τύπο για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ραδιοτηλεοπτικού δικαίου και συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες που άπτονται των ζητημάτων αυτών.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">