ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΜΟΣ 1999

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΜΟΣ 1999

Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Φαρσεδάκης, Ι. Μανωλεδάκης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Γ. Αρβανίτης, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
ISBN: 1108-2755
Έκδοση: 2000
 

Περιγραφή Περιεχόμενα