ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΜΟΣ 2003

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΜΟΣ 2003

Κωδικός Προϊόντος : 11129
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Φαρσεδάκης, Ι. Μανωλεδάκης ✝
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Γ. Αρβανίτης, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
ISBN: 1108-2755
Έκδοση: 2004
 
Περιγραφή Περιεχόμενα