Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΌΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Ν 4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16923|16924
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητές: Α. Παπαπετρόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Φ. Φωτόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, PhD
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται για το δομημένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα εξοικειωθεί με τα διαδικαστικά ζητήματα του νέου νόμου, ενώ θα αποκομίσει σφαιρικές γνώσεις πάνω και στις τρεις κατευθύνσεις στις οποίες διαρθρώνεται το παρόν σεμινάριο (Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Δίκαιο της Δόμησης - Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται στην έννομη τάξη με το Ν 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν 4546/2018, όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Απευθύνεται, ακόμη, σε δικαστές, οι οποίοι θα κληθούν να αποφανθούν επί των διαφορών που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου, έπειτα από την έκδοση πράξεων που θα ερείδονται σε αυτόν. Τέλος απευθύνεται σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε όργανα του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης.

Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Μηχανισμοί Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

→ Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες- Συγκρότηση
→ Συμβούλια Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση και Λειτουργία
  → Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Αρμοδιότητες - Συγκρότηση - Λειτουργία
→ Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων - Σύνθεση - Αρμοδιότητες
→ ΣΥΠΟΘΑ - Συγκρότηση και Αρμοδιότητες

Δίκαιο της Δόμησης

→ Η έννοια της οικοδομικής άδειας - Εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας
→ Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια
→ Παραδοσιακοί οικισμοί
→ Διατηρητέα κτίρια  
→ Δόμηση πλησίον αιγιαλού - παραλίας
→ Δόμηση πλησίον ρεμάτων
→ Προστατευόμενες περιοχές (Natura, ΖΟΕ, ΠΕΠ, ΠΕΠΔ)

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

→ Αρμόδια όργανα χορήγησης οικοδομικών αδειών
→ Προέγκριση οικοδομικής άδειας
  → Κατηγορίες τρόπου εκδόσεως αδειών
→ Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας
→ Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών
→ Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας
→ Ελεγκτές Δόμησης

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

→ Μέτρα πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης
→ Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς
→ Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών  
→ Αυθαίρετα πριν από την 28.7.2011
→ Απαγόρευση υπαγωγής
→ Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου - Προσφυγή
→ Αυθαίρετα μετά την 28.7.2011
→ Κατηγορίες αυθαιρέτων και αλλαγών χρήσεων πριν από την 28.7.2011
→ Ρυθμίσεις αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση
→ Δικαιολογητικά υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου
→ Διατάξεις υπολογισμού του Ενιαίου Προστίμου Αυθαιρέτου
→ Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής
→ Απαγόρευση υπαγωγής λόγω δικαστικής ακύρωσης της οικοδομικής άδειας

O Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I - Sorbonne και Ορλεάνης. Tο 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

O Φώτης Φωτόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ, μεταπτυχιακές σπουδές στο «Civil and Environmental Engineering» του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και διδακτορικό στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στις σχολές: ΕΜΠ, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΣΤΕΑΜΧ, ΓΥΣ, ΣΜΧ και ΤΕΙ Πειραιά

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">