Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16323|16324
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητής: Β. Τσιαφούτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Νομ. Σύμβουλος ΕΚΠΟΙΖΩ
Παρεμβαίνων: Μ. Ζούλοβιτς, Δικηγόρος, LL.M., Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου (ZKLawfirm)

Ο Ν 4512/2018 επέφερε τροποποιήσεις σε σημαντικά κεφάλαια του Ν 2251/1994, που αποτελεί το βασικό και εκτενέστερο νομοθέτημα του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Οι αλλαγές αυτές αφορούν, κατά κύριο λόγο,αφενός βασικές έννοιες, όπως η έννοια του καταναλωτή και αφετέρου τις υποχρεώσεις των προμηθευτών κατά την πώληση αγαθών και την παροχή εμπορικών εγγυήσεων.

Tο σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους δικηγόρους, νομικούς αλλά και όσους απασχολούνται στην αγορά πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες πτυχές του Ν.2251/1994, όπως πλέον ισχύει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραδείγματα τόσο της ελληνικής όσο και της ενωσιακής νομολογίας, καθώς και σε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τους νομικούς που εφαρμόζουν το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή.

 • H εξέλιξη του δικαίου προστασίας καταναλωτή
  - Ορισμοί - Διαχρονικό δίκαιο
 • Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών
  - Ποιοι ΓΟΣ ελέγχονται - εξαιρέσεις
  - Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής
  - Τα στάδια του ελέγχου - Η αρχή της διαφάνειας
  - Η αγωγή για καταχρηστικούς ΓΟΣ - Οι συνέπειες της ακυρότητας των όρων και η αποζημίωση του καταναλωτή
  - Πρακτική εφαρμογή ιδίως στις τραπεζικές συμβάσεις και τις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης
 • Το νέο δίκαιο πώλησης σύμφωνα με τον Ν 2251/1994 και τον ΑΚ
  - Συμβάσεις από απόσταση - εκτός εμπορικού καταστήματος και δικαίωμα υπαναχώρησης
  - Ηλεκτρονικό εμπόριο
  - Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και ελαττώματα - Δικαιώματα αγοραστή
  - Εμπορικές εγγυήσεις

 • Βασικά ζητήματα προστασίας καταναλωτή κατά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  - Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση
  - Οι Οδηγίες για τις συμβάσεις καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης - δάνεια σε ξένο νόμισμα
  - Η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή
  - Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και επενδυτικών προϊόντων που συνδέονται με ασφαλίσεις
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  - Διαφήμιση
  - Η μεγάλη γενική ρήτρα απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
  - Παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις και επιθετικές εμπορικές πρακτικές
  - Κυρώσεις και αποζημίωση του καταναλωτή
 • Η δικαστική προστασία του καταναλωτή στο σύστημα του Ν 2251/1994
  - Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων και παρέχοντος υπηρεσίες
  - Ζητήματα ατομικής και συλλογικής προστασίας καταναλωτή - Συνέπειες της συλλογικής αγωγής στην ατομική δίκη
  - Δικαστική αντιμετώπιση διασυνοριακών διαφορών εντός της ΕΕ
  - Το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο  Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Tύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα


H Μίνα Ζούλοβιτς είναι Δικηγόρος, Digital Transformation & Privacy Legal Expert, Mέλος του Multistakeholder Expert Group για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (E-Commerce Europe Team). Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε νομικά θέματα σχετικά με το Digital Transformation των εταιρειών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στο δημόσιο (e-government), και ασχολείται με σύνθετα, στρατηγικά νομικά ζητήματα για μια σειρά πελατών από διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως καλλυντικά, καπνοβιομηχανία, βιομηχανία μόδας, πετρελαιοειδή, μεταφορές, λιανεμπόριο, Πλατφόρμες, Εφαρμογές, Αρχειοθέτηση, κλπ.. Ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για και την τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.

Επίσης, εξειδικεύεται στον τομέα των εξ αποστάσεως συναλλαγών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για πάνω από 15 χρόνια, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκτιμήσεις συμμόρφωσης, συνδρομή στην στρατηγική λήψης αποφάσεων, εφαρμογή διαδικασιών, σύνταξη σημαντικών νομικών κειμένων και συμβάσεων. Επίσης, είναι εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και νομική σύμβουλος του GRECA (Greek E-Commerce Association μέλους του E-Commerce Europe). Έχει υπάρξει σύμβουλος του Δημοσίου σε θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που περιλαμβάνουν περίπλοκα ζητήματα ασφάλειας, απορρήτου, ψηφιακής υπογραφής και ψηφιοποίησες των διοικητικών εγγράφων, καθώς και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εφαρμογή των Οδηγιών 83/2011/ΕΕ και 2011/13/ΕΕ , καθώς και για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">