Σ. Κυρίτσης

, Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL