Σ. Λεκέας


Βιβλία

  • Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Πανταζόπουλος, Παυλάκη Σοφία
    Έκδοση: 3η, 2006
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Ι. Ληξουριώτης, Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2004
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Σ. Χατζηλογίου
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
  • Επιμέλεια:
    Σ. Λεκέας
    Συνεργασία:
    Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
    Έκδοση: 2002
    Τιμή:
    • Βιβλίο (έντυπο)
    • Βιβλίο (έντυπο)
Ιστορική διαδρομή, οργάνωση & λειτουργία (1962-2006)
Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2008
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η πορεία των 45 ετών του θεσμού των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από την ίδρυσή τους ως τακτικών φορολογικών δικαστηρίων μέχρι σήμερα. Στην αρχή του έργου αποτυπώνεται η όλη πορεία πριν από την έναρξη λειτουργίας των φορολογικών δικαστηρίων (1.3.1962), με ειδικό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Επαγγελματικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
Σελίδες: 576
Έκδοση: 2007
Ο τρίτος τόμος του έργου «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» καλύπτει, μέσα από πλούσια αρθρογραφία και τη νομολογία της τελευταίας 25ετίας, τα θέματα των λειτουργούντων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, στα οποία απολήγει ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης και προσδιορίζει τις καθʼ έκαστο Ταμείο υποχρεώσεις, δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Πανταζόπουλος, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 1216
Έκδοση: 2006
Με την παρούσα έκδοση, η οποία συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιχειρείται η συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ενημέρωση μέχρι και το Ν 3491/2006. Η ύλη του έργου κατανέμεται σε τρία μέρη: ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
Σελίδες: 788
Έκδοση: 2006
Ο δεύτερος τόμος του έργου «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» καλύπτει τα επί μέρους θέματα του συνόλου των διαφορών που ανακύπτουν στην πορεία λειτουργίας της κοινωνικής ασφαλίσεως, τα οποία ταξινομούνται στα εξής κεφάλαια: Συντάξεις - Παροχές, Ασφαλιστικές εισφορές, Υπαγωγή στην ασφάλιση, Διαδοχική ασφάλ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σ. Λεκέας
Σελίδες: 456
Έκδοση: 2006
Το παρόν έργο αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» με σχόλια, νομολογία και υποδείγματα, ο οποίος αναφέρεται σε γενικά θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βασικό οργανισμό της κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ), και, τέλος, στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την κοινωνικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 701 πλήρη υποδείγματα αγωγής, προτάσεων ενάγοντος - εναγομένου και απόφασης
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης, Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Έκδοση: 2004
Το cd-rom ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα 701 υποδείγματα που εμπεριέχονται στη σειρά «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», η οποία αποτελείται από εννέα τόμους.Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση και αφορούν στα ακόλουθα θέματα: Σύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εισαγωγή - Μελέτες - Νομολογία - Νομοθεσία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Σελίδες: 896
Έκδοση: 2004
Το έργο αυτό καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της νομικής πρακτικής που αφορά τα πράγματα κοινής χρήσεως και κοινωφελούς εξυπηρετήσεως του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα προορισμού, παραχώρησης, δημιουργίας και κατάργησης κοινό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημόσιο Δίκαιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 1546
Έκδοση: 2002
Η Νομική Βιβλιοθήκη με το έργο αυτό συνεχίζει τη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Η σύμβαση ναυτικής εργασίας, σε δύο τόμους, προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο β...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 1104
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το πέμπτο στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Η καταγγελία συμβάσεως εργασίας προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 582
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το έβδομο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Το έργο «Συνδικαλισμός» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 918
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το ένατο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Το έργο «Διαδικασία Εργατικών Διαφορών» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Σ. Χατζηλογίου
Σελίδες: 1196
Έκδοση: 2002
Η Νομική Βιβλιοθήκη με το έργο αυτό εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Η σύμβαση εργασίας, σε δύο τόμους, προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 630
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το τέταρτο στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Το εργατικό ατύχημα προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 762
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το έκτο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Το έργο «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Σελίδες: 734
Έκδοση: 2002
Το έργο αυτό είναι το όγδοο στη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μία σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Το έργο «Απεργία» προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα, το οποίο σε ένα τόμο περιλαμβάνει τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">