1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΕΕ - ΦΠ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΦΠ
 • ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΟΡ ΔΙΚΑΙΟΥ

1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Προκλήσεις και ευκαιρίες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
Ημερ/νία: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Τόπος Διεξαγωγής: Wyndham Grand Athens

Μέσα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα Διεθνές Συνέδριο έρχεται να διερευνήσει τις κρίσιμες αλλαγές στο φορολογικό δίκαιο και τον πιθανό αντίκτυπο αυτών στην επιχειρηματικότητα. Υπό την επιστημονική αιγίδα και επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου & Δημοσιονομικών Μελετών, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Φορολογία» την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Με περισσότερους από 26 εξέχοντες ομιλητές και  Key Note Speaker τον  Pasquale Pistone, Jean Monnet ad personam Chair in European Tax Law and Policy at WU Vienna University of Economics and Business, Associate Professor of Tax Law στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο και Academic Chairman of IBFD, το Συνέδριο φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για τη Νομική και Ακαδημαϊκή κοινότητα, τους Οικονομολόγους και τους Λογιστές, τα στελέχη των Οικονομικών Διευθύνσεων των επιχειρήσεων και όσους ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο και την εφαρμογή του, παρέχοντάς τους πολύτιμη εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία αναφορικά με τα πλέον κρίσιμα και επίκαιρα θέματα της φορολογίας.

Το Συνέδριο έχει θέσει υπό την Αιγίδα της η Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Θεματολογία Συνεδρίου
 • Η φορολογική κατοικία για πρόσωπα και επιχειρήσεις με βάση το εσωτερικό δίκαιο και με βάση τις ΣΑΔΦ – με ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο του α.ν. 89/67
  Γεωργία Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών, KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 • Η μόνιμη εγκατάσταση στη φορολογία εισοδήματος και στο ΦΠΑ: σημεία σύγκλισης και διαφοροποίησης
  Πέτρος Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών
 • Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
  Ασπασία Μάλλιου, Εταίρος, Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία
 • Δραστηριοποίηση κατοίκων αλλοδαπής στην Ελλάδα. Η ευθύνη διοικούντων και εκπροσώπων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
  Χαρά Λιβιτσάνου, Νομικός, αν. Προϊσταμένη Α’ Τμήματος, Δ/νση Νομικής Υποστήριξης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 • Συζήτηση

Keynote speaker: Pasquale Pistone, Academic Chairman IBFD, Holder of a Jean Monnet ad Personam Chair at WU Vienna and Professor of Tax Law at the University of Salerno

Συντονίστρια: Δρ. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

 • Ο γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας στην έννομη τάξη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών διοικήσεων: αποτελεσματικότητα του εργαλείου και εγγυήσεις προστασίας των προσώπων και των πληροφοριών που τους αφορούν
  Γιώργος Νάσκαρης, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη
 • Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβούντων προσώπων στην αποκάλυψη σχημάτων φοροδιαφυγής
  Δήμητρα Πάσσιου, Εταίρος, Saplegal Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 • Η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες: Η αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω της χρήσης ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών
  Ευστάθιος Μπακάλης, Επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης σε Φορολογικούς Ελέγχους & Εκπροσώπησης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης & Συνεργάτες
 • Συζήτηση

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

 • Προς ένα νέο μοντέλο για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας (e-commerce, e-gaming): η μετάβαση από τη φορολόγηση στη χώρα κατοικίας (residence) στη φορολόγηση στη χώρα της αγοράς / κατανάλωσης (market)
  Ελένη Θεοχαροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητών Φορολογικού Δικαίου, Δικηγόρος
 • Εισοδήματα υψηλής κινητικότητας: δυσχέρειες στον ορισμό και τη φορολόγηση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
  Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Φορολογικές κρατικές ενισχύσεις στο ενωσιακό δίκαιο
  Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση, τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί και φορολογική ουδετερότητα: Ζητήματα από την αλληλεπίδραση εταιρικών και φορολογικών ρυθμίσεων
  Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ)
 • Η σχέση της φορολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά ως προς τα ακίνητα
  Γιώργος Μηνούδης, Εταίρος, Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 • Συζήτηση

Συντονίστρια: Ειρήνη Σαρπ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας, Πρόεδρος του Β´ Τμήματος

 • Ζητήματα κατά την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της ενδικοφανούς προσφυγής
  Γιώργος Φωτόπουλος, Δικηγόρος
 • Η αποφυγή δημιουργίας διασυνοριακών φορολογικών διαφορών: οι συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών τιμολογήσεων
  Χρήστος Κουρουνιώτης, Εταίρος, E&Y
 • Η εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού των ΣΑΔΦ. Εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο
  Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 • Η εφαρμογή των εγγυήσεων της ΕΣΔΑ στη φορολογική διαδικασία
  Iωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ
 • Συζήτηση
 • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 • Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ
Ομιλητές

Pasquale Pistone

Academic Chairman IBFD, Holder of a Jean Monnet ad Personam Chair at WU Vienna and Professor of Tax Law at the University of Salerno

Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Πάρεδρος, Συμβούλιο της Επικρατείας

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Διευθύνων Εταίρος, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ελένη Θεοχαροπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Χρήστος Κουρουνιώτης

Tax Partner, EY Αθήνας

Χαρά Λιβιτσάνου

Νομικός, αν. Προϊσταμένη Α’ Τμήματος, Δ/νση Νομικής Υποστήριξης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ασπασία Μάλλιου

Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής

Γεώργιος Μηνούδης

Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες

Ευστάθιος Μπακάλης

Επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης σε Φορολογικούς Ελέγχους & Εκπροσώπησης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης & Συνεργάτες

Πέτρος Πανταζόπουλος

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Δήμητρα Πάσσιου

Δικηγόρος-Εταίρος, Saplegal-Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Γιώργος Πιτσιλής

Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Κατερίνα Σαββαίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ, κάτοχος της έδρας Jean Monnet, Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διοίκηση, τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Γεωργία Σταματέλου

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών, KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ιωάννης Σταυρόπουλος

Διαχειριστής Εταίρος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ)

Γιώργος Φωτόπουλος

Δικηγόρος

Συντονιστές

Δρ. Κατερίνα Πέρρου

Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

Ειρήνη Σαρπ

Αντιπρόεδρος, Συμβούλιο της Επικράτειας, Πρόεδρος Β´ Τμήματος

Συντονιστής του επιστημονικού συμβουλίου του συνεδρίου

Γεώργιος Β. Φουφόπουλος

Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Χάλκινοι Χορηγοί
Υποστηρικτές
Χορηγοί Επικοινωνίας
Διοργάνωση
Υπό την επιστηµονική επιµέλεια και αιγίδα
Υπό την αιγίδα
Θεσµική Υποστήριξη
Επικοινωνια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">