Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βιντεοσκοπημένα Συνέδριο

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 360ο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 360ο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΝΒ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Κωδικός Προϊόντος : 16301

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Δημήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ
Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια ΣΕΒ, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οριζόντιες συμπράξεις, Κάθετοι περιορισμοί και Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης (Antitrust)

Συντονιστής: Λία Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά/ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ
Ομιλητής: Fabian Kaiser, Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission

Εξελίξεις στην καταπολέμηση των καρτέλ (πρόσφατες υποθέσεις-νομολογία, σύγχρονα εργαλεία/πρακτικές της Ε.Ε)
Ομιλητής: Stephen Mavroghenis, Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office

Εξελίξεις στην εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
Ομιλητής: Σταμάτης Δρακακάκης, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης

Ιδιαίτερες υποθέσεις άρθρου 102 ΣΛΕΕ στη ψηφιακή εποχή (Google, Facebook)
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ

Ερωτήσεις - διάλογος


Παρουσίαση Τάσεων και Εξελίξεων από τον κ. Θεοφάνη Χριστοφόρου, Κύριο Νομικό Σύμβουλο της Ομάδας Ανταγωνισμού της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρ.Επιτροπής

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οριζόντιες συμπράξεις, Κάθετοι περιορισμοί και Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης (Antitrust)  

Συντονιστής: Γιώργος Δελλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ομιλήτριες: Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού
Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος, Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

Ανταγωνισμός και Αθλητικά
Ομιλητής:  Νίκος Κοσμίδης, Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ.

Αλγόριθμοι, Hub and spoke καρτέλ, ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (MFN)
Ομιλητής: Ιωάννης Αποστολάκης, Δικηγόρος / Senior Advisor - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Διαδικτυακές πλατφόρμες και ζητήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
Ομιλητής: Ανδριανή Φέρτη, Δικηγόρος, Δικ. Ετ. ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ερωτήσεις - διάλογος


3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Merger Control)

Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΔΠΘ

Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ομιλητής: Michele Piergiovanni, Head of Unit at the European Commission

Ζητήματα αρμοδιότητας – νέες τάσεις και προβληματισμοί
Ομιλητής: Fountoukakos Kyriakos, Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office

Ζητήματα Διαδικασίας – παραβάσεις – υποχρεώσεις και δικαιώματα
Ομιλητής: Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.

Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ομιλητής: Νικόλαος Ζευγώλης, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού


4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρατικές Ενισχύσεις (State Aid)

Συντονιστής: Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εξελίξεις στη νομολογία και στην πολιτική των Kρατικών Eνισχύσεων
Ομιλητής: Phillip Werner, Partner, Jones Day, Brussels

Πρόσφατες Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων με εμπλεκόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις
Ομιλητής:Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Senior Associate, Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

«Tax rulings» : προεκτάσεις στην ελληνική πραγματικότητα -  εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ
Ομιλητές: Δάφνη Κοζώνη, Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.
Σπύρος Δημητρίου, Διευθυντής - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Κρατικές Ενισχύσεις για Υποδομές
Ομιλήτρια: Ματίνα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

 

Christoforou Theofanis

Principal Legal Adviser at the Europeam Commission Legal Service

Fountoukakos Kyriakos

Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office

Kaiser Fabian

Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission

Mavroghenis Stephen

Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office

Piergiovanni Michele

Head of Unit at the European Commission

Werner Philipp

Partner, Jones Day, Brussels

Αποστολάκης Ιωάννης

Δικηγόρος / Senior Advisor - – Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Δημητρίου Σπύρος

Δικηγόρος / Διευθυντής - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

Δρακακάκης Σταμάτης

Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης

Ζευγώλης Νικόλαος

Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού

Κοζώνη Δάφνη

Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.

Κοσμίδης Νίκος

Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ.

Λουκάς Δημήτρης

Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.

Μερτικοπούλου Βικτωρία

Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

Μικρουλέα Αλεξάνδρα

Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ

Ντέκα Λευκοθέα

Δικηγόρος, Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

Ράντος Ελευθέριος

Δικηγόρος, Senior Associate Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

Χαραλαμποπούλου Ματίνα

Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

Αθανασίου Λία

Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Δελλής Γιώργος

Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

Τριανταφυλλάκης Γεώργιος

Καθ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Τομέας των Επιχειρήσεων & Εργασιακού Δικαίου

Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 170€
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 140€
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΝΒ: 95€
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ :95€

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">