ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σειρά : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Φαρσεδάκης
Συγγραφέας: M. Cusson
Απόδοση: Η. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη
Επιμέλεια Παραρτήματος: Α. Μαγγανάς, Ν. Λαγού
ISBN: 978-960-272-152-0
Σελίδες: 440
Έκδοση: 2009
 

Περιγραφή Περιεχόμενα