ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συγγραφέας: Ν. Βερβερίδης
Πρόλογος: Γ. Τριανταφυλλάκης
ISBN: 978-960-272-611-9
Σελίδες: 466
Έκδοση: 2009
 

Περιγραφή Περιεχόμενα