ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Κωδικός Προϊόντος : 17158|17159

Η εφαρμογή στην πράξη

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Γ. Κόντης, Δικηγόρος, ΔΝ
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημερ/νία: Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη (17.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση της λειτουργίας των οκτώ (8) αποδεικτικών μέσων, τα οποία αναγνωρίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στο άρθρο 339, δηλαδή την ομολογία, την αυτοψία, την πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, την εξέταση των διαδίκων, τους μάρτυρες, τα δικαστικά τεκμήρια και τις ένορκες βεβαιώσεις. Η αξία των αποδεικτικών μέσων στην πρόοδο της πολιτικής δίκη είναι αυτονόητη. Χωρίς την απόδειξη των πραγματικών γεγονότων δεν νοείται ουσιαστική ευδοκίμηση ενός επιθετικού ή αμυντικού ισχυρισμού που προβάλλεται από τον διάδικο. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στα αποδεικτικά μέσα των μαρτύρων και των ένορκων βεβαιώσεων μέσα και από το πρίσμα των τροποποιήσεων του Ν 4335/2015, ο οποίος ενίσχυσε την έγγραφη διαδικασία έναντι της προφορικής, αλλά και στο αποδεικτικό μέσο των εγγράφων, ιδίως, δε, στα ηλεκτρονικά έγγραφα και τις υπόλοιπες μηχανικές απεικονίσεις του άρθρου 444 ΚΠολΔ, η χρήση των οποίων στην πολιτική δίκη έχει ενταθεί, λόγω και της αλματώδους ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς (δικαστές, δικηγόρους, ασκούμενους, συμβολαιογράφους) και δικαστικούς επιμελητές, καθώς και σε φοιτητές νομικής.

Η ομολογία
- Έννοια - Είδη - Αποδεικτική ισχύς - Ανάκληση

Τα τεκμήρια
- Έννοια και λειτουργία - Είδη (νόμιμα - δικαστικά - μαχητά -αμάχητα) - Αποδεικτική ισχύς

Η αυτοψία
- Έννοια αυτοψίας και διάκρισή της από την πραγματογνωμοσύνη - Αντικείμενο - Διεξαγωγή
- Δικονομικές συνέπειες - Η έννοια του «σπουδαίου λόγου» - Αποδεικτική ισχύς
- Ειδικότερα, η διεξαγωγή αυτοψίας στις διαφορές από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση

Η πραγματογνωμοσύνη
- Έννοια πραγματογνωμοσύνης και πραγματογνώμονα - Διενέργεια και διορισμός πραγματογνώμονα
- Αντικατάσταση - Αποκλεισμός - Εξαίρεση πραγματογνώμονα - Άρνηση πραγματογνώμονα για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης
- Διορισμός τεχνικού συμβούλου από διάδικο

Οι μάρτυρες
- Η ιδιότητα του μάρτυρα - Ο περιορισμός της εμμάρτυρης απόδειξης - Σκοπιμότητα του περιορισμού της εμμάρτυρης απόδειξης - Οι εξαιρέσεις στον περιορισμό
- Ο αποκλεισμός - Εξαίρεση μάρτυρα προς κατάθεση - Η αποδεικτική δύναμη της μαρτυρικής κατάθεσης

Η εξέταση των διαδίκων
- Η διαφοροποίηση της εξέτασης του διαδίκου από την αντίστοιχη του μάρτυρα - Ποιος διαθέτει την ιδιότητα του διαδίκου / περιπτωσιολογία - Μη εμφάνιση διαδίκου προς εξέταση - Αποδεικτική ισχύς εξέτασης διαδίκου

Τα έγγραφα
- Είδη εγγράφων - Αποδεικτική ισχύς - Η διαδικασία απόδειξης της γνησιότητας του εγγράφου - Αμφισβήτηση της γνησιότητας του εγγράφου και προσβολή της πλαστότητας αυτού
- Οι μηχανικές απεικονίσεις του άρθρου 444 παρ. 2 ΚΠολΔ - Η φωτοτυπία, το τηλεομοιότυπο και το ηλεκτρονικό έγγραφο Η έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου - Είδη ηλεκτρονικών εγγράφων - Ηλεκτρονική υπογραφή
- Διαδικασία επίδειξης (έγχαρτων και ηλεκτρονικών) εγγράφων

Οι ένορκες βεβαιώσεις
- Τύπος και διαδικασία λήψης ένορκης βεβαίωσης - Οι ένορκες βεβαιώσεις πριν και μετά την εισαγωγή του Ν 4335/2015 - Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Ο Γεώργιος Κόντης είναι δικηγόρος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ιδίας Σχολής με εξειδίκευση, ομοίως, στην Πολιτική Δικονομία και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">