ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ειδική νομοθεσία - Βιβλιογραφία - Νομολογία
Επιμέλεια: Σ. Τρωιάνος, Κ. Παπαγεωργίου
ISBN: 978-960-272-618-1
Σελίδες: 2080
Έκδοση: 2009
 

Περιγραφή Περιεχόμενα