ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΚΩΒΟ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΚΩΒΟ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νομική Σχολή

Επιμέλεια: Χρ. Σατλάνης
ISBN: 978-960-622-127-9
Εύδοξος: 68398113
Σχήμα: 17x24
Σελίδες: ΧΧΙΙ+676
Έκδοση: 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα