Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4637/2019

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4637/2019
Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17476
Ημερ/νία: Οn demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Γ. Ναζίρης, ΔΝ, Δικηγόρος

Η διάρθρωση του συστήματος ποινικών κυρώσεων αποτελεί ένα από τα πεδία αιχμής του νέου ΠΚ με επιπτώσεις όχι μόνο στα εγκλήματα που τυποποιούνται στον ίδιο τον Κώδικα αλλά και στο σύνολο των ειδικών ποινικών νόμων σε ισχύ. Πέρα από το συμβολικό-θεωρητικό επίπεδο, οι αλλαγές έχουν ήδη γεννήσει σειρά πρακτικών ζητημάτων, τα οποία εκτείνονται στο πεδίο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Το Σεμινάριο επιχειρεί να σταχυολογήσει αυτά τα ζητήματα μέσα από την παρουσίαση της σχετικής ύλης σε δέκα ενότητες, οι οποίες καλύπτουν -στο μέτρο του δυνατού- το σύνολο των σχετικών διατάξεων του ΠΚ & του ΚΠΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς αλλά και ερευνητές και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να ενημερωθεί για το νέο σύστημα ποινών και μέτρων ασφαλείας μετά την θέση σε ισχύ των νέων ΠΚ και ΚΠΔ (και μετά τις τροποποιήσεις που θα ισχύουν ήδη κατά τη διεξαγωγή του).

• Κύριες ποινές: Απειλή [άρ. 50-57 ΠΚ]
→  Στερητικές της ελευθερίας ποινές (κάθειρξη, φυλάκιση, περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)
→  Χρηματική ποινή
→  Παροχή κοινωφελούς εργασίας 

• Κύριες ποινές: Επιμέτρηση [άρ. 79-85 ΠΚ]
→  Επιμέτρηση ανά είδος ποινής
→  Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
→  Ελαφρυντικές περιστάσεις – Μείωση της ποινής / Συρροή λόγων μείωσης
*Δικαστική άφεση της ποινής (άρ. 104Β ΠΚ)

• Επιβολή ποινής επί συρροής [άρ. 94-98 ΠΚ / άρ. 551 ΚΠΔ]
→  Αθροιστική έκτιση
→  Ενιαία ποινή
→  Σχηματισμός συνολικής ποινής
→  Δικονομικά ζητήματα

• Παρεπόμενες ποινές [άρ. 59-68 ΠΚ]
→  Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων
→  Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
→  Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου
→  Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 68 ΠΚ)

• Μέτρα ασφαλείας [άρ. 69-76 ΠΚ]
→  Μέτρα θεραπείας ατόμων που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 76 ΠΚ) „

• Έκτιση της ποινής [άρ. 99-104Α, 105-110Α ΠΚ / άρ. 471-472, 497-498 ΚΠΔ]
→  Αναστολή της ποινής
→  Ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων / βοηθημάτων
→  Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία
→  Έκτιση ποινής στην κατοικία
→  Υφ’ όρον απόλυση

Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων δραστών [άρ. 121-133 ΠΚ]
→  Ηλικιακά όρια
→  Αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα
→  Προϋποθέσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

• Απειλή κι επιβολή ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους  [άρ. 463 ΠΚ, άρ. 95 περ. ιγ΄ Ν 4623/2019]
Επιλεγμένα παραδείγματα [π.χ. Ν 4139/2013, Ν 4174/2013, Ν 4251/2014, Ν 2168/1993] 
*Η απειλή παρεπόμενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους   
(άρ. 463 παρ. 5 ΠΚ)

• Ζητήματα διαχρονικού δικαίου [άρ. 2, 465 ΠΚ / άρ. 511,514 ΚΠΔ]
→  Παραδείγματα εγκλημάτων με χρόνο τέλεσης (και/ή εκδίκασης) πριν από
την 1.7.2019 [έννοια ευμενέστερης «διάταξης»]
→  Η προβληματική διάταξη του άρ. 465 ΠΚ
→  Υπαγωγή εγκλημάτων αναδρομικά στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4411/2016

• Η εκτέλεση και το τέλος των ποινών [άρ. 118-120 ΠΚ / άρ. 545-567 ΚΠΔ]
→  Παραγραφή ποινής
→  Εκτέλεση / λήξη ποινής
→  Διακοπή / αναβολή έκτισης ποινής

Γιάννης Ναζίρης,

Ο Γιάννης Ναζίρης είναι διδάκτωρ του ποινικού δικαίου και δικηγόρος (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Κύπρο κι έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία τόσο του ποινικού δικαίου όσο και της ποινικής δικονομίας. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια κι εκδηλώσεις σχετικά με τους νέους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">