ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου

Συγγραφέας: Ε. Χριστιανοπούλου
ISBN: 978-960-622-381-5
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 208
Έκδοση: 2η, 2018
 

Περιγραφή Περιεχόμενα