Κωδ. ΥΟ204|ΥΟ208|ΥΟ209
4 ώρες
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 (16:00 – 20:00)
Εισηγητές: Νέλλας Α.
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ


Νομικό Πλαίσιο, Αδειοδοτικά θέματα, παροχή κινήτρων και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Εισηγητές: Νέλλας Α.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. ΥΟ204|ΥΟ208|ΥΟ209
4 ώρες
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 (16:00 – 20:00)
Εισηγητές: Νέλλας Α.

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει συγκεντρωτικά μια σφαιρική εικόνα του αντικειμένου του εν λόγω Σεμιναρίου, της εξέλιξής του και κυρίως του προσφάτως τεθέντος νομικού πλαισίου (Ν 4710/2020), το οποίο θέτει ολιστικά τις βάσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των συναφών αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα κατανοήσει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της σχετικής αγοράς, τους συμμετέχοντες σε αυτήν και τους διακριτούς τους ρόλους και θα παρουσιαστούν επιμέρους τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα. Περαιτέρω, θα παρουσιαστούν βασικά αδειοδοτικά θέματα που άπτονται της ηλεκτροκίνησης σε συσχέτιση με τα συναφή αναφυόμενα νομικά ζητήματα και του τρόπου αντιμετώπισής τους από το ισχύον νομικό πλαίσιο Τέλος, θα παρουσιαστεί το βασικό πλαίσιο παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς σε συνδυασμό με μία αποτίμησή της μέχρι τον χρόνο διενέργειας του σεμιναρίου.

• Παρουσίαση και επεξήγηση βασικών εννοιών.

• Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που άπτεται της ηλεκτροκίνησης.

• Αναλυτική παρουσίαση του προσφάτως υιοθετηθέντος και ισχύοντος νομοθετικού (βλ. ιδίως Ν 4710/2020) και κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση.

• Δομή και οργάνωση της λειτουργίας της αγοράς υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων – Δομή και λειτουργία της εν λόγω αγοράς, εμπλεκόμενοι σε αυτήν, κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων.

• Βασικά αδειοδοτικά θέματα ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στα ζητήματα ανάπτυξης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

• Παρουσίαση βασικού πλαισίου για τη παροχή των κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των συναφών υποστηρικτικών υποδομών (ιδίως υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων).

Αποδέκτες του Σεμιναρίου μπορούν να είναι ιδίως: α) επαγγελματίες νομικών επαγγελμάτων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν ή/και να συστηματοποιήσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του Σεμιναρίου, β) επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά και οι οποίοι επιδιώκουν μία καλύτερη και βαθύτερη γνώση τόσο του σχετικού νομικού πλαισίου το οποίο διέπει το εν λόγω αντικείμενο (τόσο διαχρονικά όσο και κυρίως στο ισχύον νομικό πλαίσιο), όσο και των βασικών νομικών θεμάτων που τίθενται εξ αυτού, γ) φοιτητές (όλων των βαθμίδων), ιδίως νομικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή έχουν ξεκινήσει την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο του Σεμιναρίου.

Απόστολος Νέλλας

Ο Απόστολος Νέλλας είναι Δικηγόρος Αθηνών εξειδικευμένος στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο της Ενέργειας. Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M2 Recherche) στη Γαλλία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προπτυχιακές σπουδές (D.E.U.G en Droit) επίσης στη Γαλλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ. Γνωρίζει άριστα δυο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά). Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία αναφορικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα. Είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Αναπληρωτής Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων, Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, με δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top