Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17327
Παΐζης Α.
Μιχαλόπουλος Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Το βιβλίο «Η Αντιμετώπιση της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας των Ομίλων Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αποτελεί μια λεπτομερή μελέτη της αφερεγγυότητας που εκδηλώνεται στο εσωτερικό ενός πολυεθνικού ομίλου εταιριών, υπό το φως του Κανονισμού 1346/2000 και της αναθεωρημένης εκδοχής αυτού, του Κανονισμού 848/2015. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του ενωσιακού δικαίου της αφερεγγυότητας, συγχρόνως όμως αποσχολεί, και θα εξακολουθεί να προβληματίζει, και τα εθνικά δικαστήρια.

Ιδίως εξετάζονται:

  • Ο τρόπος λειτουργίας των δικαιοδοτικών συνδέσμων κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας κατά την εμπλοκή μελών ομίλου εταιριών
  • Η συμβολή της δευτερεύουσας διαδικασίας στην ατνιπετώπιση της αφερεγγυότητας του ομίλου ως μέτρο διαχείρισης της προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας
  • Οι κανόνες συνεργασίας και η διαδικασία συντονισμού σε επίπεδο ομίλου
  • Οι τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας συντονισμού

Παράλληλα, η διατριβή συμβάλλει ενεργά και στην ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας, νομικό εργαλείο που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστο στο ελληνικό δίκαιο.

Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το θέμα των ευρωπαϊκών διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας και των συνεπειών τους συμπλέκεται με το καινοτόμο ζήτημα της διασυνοριακής αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών.

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τους δικηγόρους και νομικούς που ειδικεύονται σε θέματα διασυνοριακής αφερεγγυότητας επιχειρήσεων.

Πρόλογος Σελ. IX
Ευχαριστίες Σελ. ΧΙ
Σύνοψη Σελ. ΧIIΙ
Συντομογραφίες Σελ. ΧV
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I. Το δίκαιο της αφερεγγυότητας υπό αμφισβήτηση Σελ. 1
II. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργάνωσης των εταιριών σε ομίλους Σελ. 6
III. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1346/2000 και η διαλεκτική περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας Σελ. 16
IV. Όμιλος εταιριών υπό διασυνοριακή πτώχευση Σελ. 21
V. Οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης – Μεθοδολογία Σελ. 26
VI. Η επιρροή του Brexit στο αντικείμενο μελέτης: Οι επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών διαμέσου της δικονομικής συγκέντρωσης Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η προσφορότητα της συγκέντρωσης των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας μελών ομίλων εταιριών υπό κοινή δικαιοδοτική βάση Σελ. 39
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η αναζήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας μέλους ομίλου εταιριών Σελ. 40
I. Η δυσχερής οριοθέτηση του κέντρου κύριων συμφερόντων στον όμιλο εταιριών Σελ. 41
A. Η τμηματική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Σελ. 43
Η αυθεντική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το ΔικΕΚ Σελ. 43
Η συμπληρωματική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το ΔικΕΚ Σελ. 59
B. Η συμβολή των δικαστηρίων των κρατών μελών στην ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων Σελ. 66
Η παρεκκλίνουσα ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών Σελ. 66
Η επίκληση εναλλακτικών κριτηρίων απονομής δικαιοδοσίας επί κύριας διαδικασίας μέλους ομίλου εταιριών Σελ. 86
II. Η επιρροή της μετατόπισης της έδρας στην οριοθέτηση του κέντρου κύριων συμφερόντων μελών ομίλου εταιριών Σελ. 92
A. Ο τυπικός έλεγχος μεταφοράς της καταστατικής έδρας της εταιρίας Σελ. 93
Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς μέσα από τους κανόνες του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Σελ. 93
Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς μέσα από του κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου της αφερεγγυότητας Σελ. 104
B. Ο ουσιαστικός έλεγχος της μεταφοράς της πραγματικής έδρας Σελ. 110
Η θεωρητική προσέγγιση του τελεολογικού κριτηρίου της άγρας δικαστηρίου κατά τον έλεγχο μεταφοράς της πραγματικής έδρας Σελ. 110
Η πρακτική προσέγγιση του τελεολογικού κριτηρίου του forum shopping κατά τον έλεγχο μεταφοράς της πραγματικής έδρας Σελ. 116
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της δικονομικής συγκέντρωσης κύριων διαδικασιών αφερεγγυότητας έναντι μελών ομίλου εταιριών Σελ. 121
I. Η προσφορότητα της δικονομικής συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση Σελ. 123
A. Η υπό προϋποθέσεις κατάφαση της συγκέντρωσης πολλαπλών διαδικασιών υπό κοινή δικαιοδοτική βάση – Η δικονομική συγκέντρωση lato sensu Σελ. 124
Το κριτήριο της προσφορότητας της δικονομικής συγκέντρωσης Σελ. 124
Το απαραίτητο κριτήριο της ύπαρξης συγκεντρωτικού ομίλου Σελ. 130
B. Η απόρριψη της δημιουργίας κέντρου κύριων συμφερόντων του ομίλου – Η δικονομική συγκέντρωση stricto sensu Σελ. 137
Το κέντρο κύριων συμφερόντων του ομίλου υπό την οπτική του εταιρικού δικαίου Σελ. 137
Το κέντρο κύριων συμφερόντων του ομίλου υπό την οπτική του ευρωπαϊκού δικαίου της αφερεγγυότητας Σελ. 142
II. Το θετικό πρόσημο από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δικονομικής συγκέντρωσης lato sensu Σελ. 146
A. Οι θετικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση Σελ. 147
Αξιολόγηση των επιπτώσεων επί τη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 147
Αξιολόγηση των επιπτώσεων επί τη βάσει του συντονισμού των διαδικασιών Σελ. 150
B. Οι αρνητικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση Σελ. 154
Η ενδεχόμενη καλλιέργεια νομικής αβεβαιότητας Σελ. 154
Τα αντίβαρα της καλλιεργούμενης νομικής αβεβαιότητας Σελ. 159
Συμπεράσματα πρώτου κεφαλαίου Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η συμβολή της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας στην αποτελεσματική διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας των μελών ομίλου εταιριών Σελ. 169
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας έναντι μέλους ομίλου ως μέτρο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 170
I. Η προβληματική της απονομής δικαιοδοσίας για την κήρυξη δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι μέλους ομίλου εταιριών Σελ. 170
A. Η εννοιολογική προσέγγιση της εγκατάστασης νομικού προσώπου Σελ. 172
Τα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού της εγκατάστασης Σελ. 173
Τα υποκειμενικά κριτήρια προσδιορισμού της εγκατάστασης Σελ. 179
B. Η αναγωγή της έννοιας της εγκατάστασης στους ομίλους εταιριών Σελ. 182
Η αποδεκτή εννοιολογική διεύρυνση της εγκατάστασης Σελ. 182
Η αμφιλεγόμενη εννοιολογική διεύρυνση της εγκατάστασης Σελ. 186
II. Η δικαιοδοτική διάρθρωση μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 190
A. Ο περιορισμός του καθολικού χαρακτήρα της κύριας διαδικασίας Σελ. 190
Το ζήτημα της διαπλοκής των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 191
Το ζήτημα του ανεπαρκούς πλαισίου εντοπισμού της έδρας των περιουσιακών στοιχείων της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 198
B. Ο περιορισμός του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 202
Η ανάδειξη του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 202
Η δυνατότητα περιορισμού του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας από το διαχειριστή της κύριας διαδικασίας Σελ. 206
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αποφυγή έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι μέλους ομίλου εταιριών ως μέτρο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 210
I. Η «κήρυξη» της συνθετικής δευτερεύουσας σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Σελ. 211
A. Η εισαγωγή της συνθετικής δευτερεύουσας στον Κανονισμό 848/2015 Σελ. 211
Η προσέγγιση της συνθετικής δευτερεύουσας: Μεταξύ θεωρίας και πράξης Σελ. 212
Η υιοθέτηση της συνθετικής δευτερεύουσας από το νέο Κανονισμό Σελ. 218
B. Η δυσλειτουργική προσαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας στο νέο Κανονισμό Σελ. 222
Το περιεχόμενο της δέσμευσης του διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 223
Η προβληματική προϋπόθεση έγκρισης της δεσμεύσεως από τους τοπικούς πιστωτές Σελ. 226
II. Η αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων από την εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας Σελ. 230
A. Η διαχείριση των διενέξεων στο πλαίσιο της συνθετικής δευτερεύουσας Σελ. 230
Η διαχείριση των διενέξεων κατά τη λειτουργία της συνθετικής δευτερεύουσας Σελ. 230
Αναζήτηση της ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατά την εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας Σελ. 233
B. Η πρακτική εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας στον όμιλο εταιριών Σελ. 236
Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας στην αναδιάρθρωση των οφειλών του ομίλου Σελ. 236
Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας στη δομική αναδιάρθρωση του ομίλου Σελ. 239
Συμπεράσματα δεύτερου κεφαλαίου Σελ. 242
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 244
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών διαμέσου της διαδικαστικής συνεργασίας Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης συνεργασίας των φορέων των παράλληλων διασυνοριακών διαδικασιών των μελών του ομίλου Σελ. 251
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η ρύθμιση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ παράλληλων διασυνοριακών διαδικασιών των μελών του ομίλου Σελ. 252
I. Η συνεισφορά του καθήκοντος συνεργασίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας Σελ. 254
Α. Το καθήκον συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας Σελ. 254
Η θεμελιώδης υποχρέωση συνεργασίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας Σελ. 255
Οι πρακτικοί περιορισμοί της υποχρεώσεως συνεργασίας και επικοινωνίας Σελ. 262
B. Η διεύρυνση του καθήκοντος συνεργασίας και επικοινωνίας Σελ. 265
Η υποχρέωση συνεργασίας και επικοινωνίας των εθνικών δικαστηρίων Σελ. 266
2 . Η πρακτική εφαρμογή της υποχρεώσεως δικαστικής συνεργασίας Σελ. 269
II. Η αναγωγή του καθήκοντος συνεργασίας στους ομίλους εταιριών Σελ. 275
A. Η εφαρμογή του καθήκοντος συνεργασίας στους ομίλους εταιριών Σελ. 276
Η προσαρμογή του καθήκοντος συνεργασίας στις διαδικασίες αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών Σελ. 276
Η αμφισβητούμενη συμβατότητα της υποχρέωσης συνεργασίας εντός του πλαισίου της αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών Σελ. 281
B. Η ενδεχόμενη υπεροχή της μεθόδου συνεργασίας έναντι της δικονομικής συγκέντρωσης Σελ. 284
Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο πολλαπλών διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 284
Τα μειονεκτήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο πολλαπλών διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 287
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η πραγμάτωση της συνεργασίας διαμέσου των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 291
I. Το ασαφές νομικό πλαίσιο για την κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 292
A. Η κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας στη θεωρία και στην πράξη Σελ. 292
Η θεωρητική προσέγγιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 293
Η νομολογιακή πραγμάτωση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 296
B. Η κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας ενόψει της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου Σελ. 302
Το προσυμβατικό στάδιο των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 302
Η βασική διάρθρωση του περιεχομένου των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 306
II. Η θέση σε εφαρμογή των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας Σελ. 313
A. Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας ενός πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας Σελ. 313
Η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων εφαρμογής του πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας Σελ. 313
Η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων εφαρμογής του πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας Σελ. 316
B. Η αναζήτηση των καταλληλότερων κριτηρίων δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 319
Η διερεύνηση εφαρμογής του κανόνα των αγωγών που απορρέουν άμεσα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας Σελ. 319
Η αναζήτηση καταλληλότερου νομοθετικού πλαισίου Σελ. 322
Συμπεράσματα πρώτου κεφαλαίου Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 328
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Διαδικασία συντονισμού: Μια αναποτελεσματική διαδικασία Σελ. 329
I. Τα δικονομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 330
A. Οι δικονομικές δυσχέρειες ως προς την έναρξη της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 330
Η πολύπλοκη διαδικασία κήρυξης ενάρξεως διαδικασίας συντονισμού Σελ. 330
Η πολύπλοκη διεργασία διορισμού συντονιστή Σελ. 335
B. Οι δικονομικές δυσχέρειες ως προς τη λειτουργία της διαδικασίας Σελ. 338
Ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 338
Η σύνθετη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου συντονισμού του ομίλου Σελ. 343
II. Τα πρακτικά ζητήματα που εγείρονται κατά τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των παράλληλων διαδικασιών του ομίλου και του συντονιστή Σελ. 345
A. Η έκταση των εξουσιών του συντονιστή αφερεγγυότητας Σελ. 346
Οι αρμοδιότητες του συντονιστή αφερεγγυότητας κατά το νέο Κανονισμό Σελ. 346
Η σύμπτωση αρμοδιοτήτων του συντονιστή με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας των παράλληλων διαδικασιών Σελ. 350
B. Η έκταση της δικονομικής διαπλοκής των εξουσιών του συντονιστή με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας Σελ. 352
Η «επιβαλλόμενη» συνεργασία των διαχειριστών αφερεγγυότητας με το συντονιστή αφερεγγυότητας Σελ. 352
Η διαμόρφωση της ευθύνης των διαχειριστών των διαδικασιών αφερεγγυότητας του ομίλου στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 356
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η προοπτική της διαδικασίας συντονισμού
I. Η προοπτική της συμβολής της διαδικασίας συντονισμού στην αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας στο επίπεδο του ομίλου Σελ. 361
A. Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου διαμέσου της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 361
Η συμβολή της διαδικασίας συντονισμού στη βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και την αποτελεσματική συνεργασία Σελ. 361
Η συμβολή της διαδικασίας συντονισμού στο συντονισμό των δικαιωμάτων στο επίπεδο του ομίλου Σελ. 365
B. Τα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου Σελ. 368
Τροποποίηση του προαιρετικού χαρακτήρα της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 369
Η δημιουργία συλλογικών οργάνων για τη βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία της διαδικασίας συντονισμού Σελ. 371
II. Η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συντονισμού σε ένα εναρμονισμένο περιβάλλον Σελ. 374
A. Η αναγκαιότητα εναρμόνισης του νομικού πλαισίου των διαχειριστών αφερεγγυότητας Σελ. 374
Η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 375
Η δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου με τους εξειδικευμένους στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας διαχειριστές Σελ. 378
B. Η αναγκαιότητα εναρμόνισης του δικαίου της αφερεγγυότητας Σελ. 380
Η εναρμόνιση των κανόνων για τη διάσωση των επιχειρήσεων Σελ. 380
Η εναρμόνιση των κανόνων για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 383
Συμπεράσματα δεύτερου κεφαλαίου Σελ. 387
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 390
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 393
ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ– ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σελ. 394
Α. Συμβολή στην ερμηνεία του νέου Κανονισμού στον τομέα των ομίλων εταιριών Σελ. 394
Η έννοια του ομίλου στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 394
Η απονομή διεθνούς δικαιοδοσίας – Δικαιοδοτικός σύνδεσμος κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας Σελ. 395
Η χρήση της δευτερεύουσας διαδικασίας στην αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του ομίλου Σελ. 396
Αξιολόγηση του Κεφαλαίου V του νέου Κανονισμού Σελ. 397
Β. Προτάσεις αναθεώρησης Σελ. 398
Του νέου Κανονισμού Σελ. 398
Του ελληνικού δικαίου της αφερεγγυότητας Σελ. 400
Του μοντέλου αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής αφερεγγυότητας Σελ. 401
Βιβλιογραφία Σελ. 403
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 441
Back to Top