Κωδ. 17557|17558
8 ώρες
Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (10:30 – 14:30)
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Εισηγητές: Καλονόμος Κ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17557|17558
8 ώρες
Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (10:30 – 14:30)
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.

Στο παρόν Σεμινάριο λαμβάνει χώρα μία σφαιρική επισκόπηση τόσο των ουσιαστικών όσο και των δικονομικών πτυχών της αστικής ευθύνης του δημοσίου, ώστε ο κάθε συμμετέχων να αποκομίσει μία καθολική εικόνα της εν λόγω συχνότατα αναφυομένης στη δικαστική πράξη θεματικής ενότητας και δη υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων σε θεωρία και νομολογία. Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να πραγματευτεί συναφείς υποθέσεις με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, αποκτώντας κυρίως την απαραίτητη πρακτική εμπειρία προς τούτο.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις θεμελιώσεως Αστικής Ευθύνης Δημοσίου
  • Συνταγματική θεμελίωση αστικής ευθύνης
  • Το ζήτημα της αστικής ευθύνης από νόμιμες πράξεις
  • Ζημιογόνες πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες
  • Όργανα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
  • Άσκηση δημόσιας εξουσίας • Ύπαρξη παρανομίας
  • Mη παραβίαση διάταξης κείμενης χάριν του γενικού συμφέροντος
  • Πρόκληση ζημίας • Αιτιώδης Σύνδεσμος
  • Ευθύνη/Απαλλαγή υπαιτίου οργάνου προσωπικώς
  • Ευθύνη περισσοτέρων • Οφειλόμενη Αποζημίωση
  • Συντρέχον πταίσμα • Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους
  • Διάκριση από λοιπά είδη αγωγών • Παραγραφή αξιώσεων
  • Αστική ευθύνη λόγω παραβιάσεως κανόνα δικαίου της ΕΕ

Η αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και λοιπά συναφή δικονομικά ζητήματα
• Ενεργητική Νομιμοποίηση/Φύση αξιώσεως • Παθητική Νομιμοποίηση
• Περιεχόμενο δικογράφου/Δικαστικό Ένσημο
• Ανεπίτρεπτη άσκηση αγωγής υπό αίρεση/Επικουρικές Βάσεις
• Συνέπειες καταθέσεως και επιδόσεως αγωγής
• Απαγόρευση ασκήσεως δεύτερης αγωγής/Εξαιρέσεις
• Παρεμπίπτουσα Αγωγή • Σχέση με άλλα ένδικα βοηθήματα
• Εξουσία Δικαστηρίου

Ειδικότερα δικονομικά ζητήματα
 Θεραπεία υπαγωγής σε εσφαλμένη δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα
• Σώρευση αγωγής - προσφυγής • Πληρεξουσιότητα
• Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως
• Όρια εκκλητού – Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως
• Ζητήματα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων – Συμβούλια Συμμορφώσεως

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, σε ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και σε φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων ουσιαστικών αλλά και δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων αστικής ευθύνης του Δημοσίου ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω, το Σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της, δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού/επαγγελματικού χαρακτήρα.

Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί πολλάκις στον νομικό περιοδικό Τύπο. Περαιτέρω έχει συγγράψει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018) και «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top