Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15714
Βερβεσός Ν.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης με τίτλο «Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» αποτελεί το ερώτημα, εάν η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνιστά μία γενική αρχή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυτού συνίσταται στο γεγονός, ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της ίσης μεταχείρισης συνεπάγεται περιορισμό της κυρίαρχης και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας. Ως εκ τούτου η αποδοχή μίας τέτοιας γενικής αρχής προϋποθέτει δογματική θεμελίωσή της, καθώς επίσης και σαφή χάραξη της δομής, των χαρακτηριστικών και των ορίων μιας τέτοιας γενικής αρχής. Τον στόχο αυτό ευελπιστεί να εκπληρώσει η παρούσα εργασία επιχειρώντας συγχρόνως επί τη βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων να αναδείξει την λειτουργία της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο σύστημα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Η μελέτη συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνή), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα του δίκαιου της Κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού δικαίου.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. 9
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 21
   
Α. Εισαγωγή Σελ. 27
Β. Οι υποστηριζόμενες απόψεις σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 31
I. Η ίση μεταχείριση ως ουσιαστική καθοδηγητική αρχή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 31
II. Η ίση μεταχείριση ως προϋπόθεση ισορροπίας των συμμετεχόντων στην κεφαλαιαγορά Σελ. 32
III. Διαβαθμίσεις των υποχρεώσεων ίσης μεταχείρισης Σελ. 34
IV. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως κοινή θεμελιώδης αρχή ειδικότερων εκφάνσεων ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 35
V. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως υποχρέωση επιμέλειας του διοικητικού συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας Σελ. 36
Γ. Το πρόβλημα με παραδείγματα Σελ. 38
Δ. Η δομή και περιορισμός της μελέτης Σελ. 39
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Η πορεία προς τη συναγωγή μίας γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς  
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 1 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο ενωσιακό, στο συνταγματικό και στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 43
Α. Το ζήτημα των γενικών αρχών στη θεωρία του δικαίου Σελ. 44
Ι. Dworkin-Alexy (Principles versus Rules) Σελ. 44
ΙΙ. Esser-Canaris Σελ. 45
III. Bydlinski Σελ. 46
IV. Metzger Σελ. 47
B. Οι γενικές αρχές στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 48
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των γενικών αρχών στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 48
ΙΙ. Γενικώς περί της απαγόρευσης διακρίσεων στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 52
ΙΙΙ. Ειδικώς η απόφαση Audiolux του ΔικΕΕ Σελ. 53
1. Τα πραγματικά περιστατικά Σελ. 53
2. Οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως Σελ. 55
3. Η κρίση του ΔικΕΕ για την αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 56
4. Η απόφαση Audiolux στη βιβλιογραφία Σελ. 58
α. Αποδοχή Σελ. 58
β. Κριτική Σελ. 60
Γ. Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η επιρροή της στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις Σελ. 62
Ι. Η ισότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος Σελ. 62
ΙΙ. Η προβληματική της τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 65
Δ. Ελευθερία των συμβάσεων και ίση μεταχείριση Σελ. 67
Ι. Η σχέση έντασης μεταξύ ισότητας και ελευθερίας Σελ. 67
ΙΙ. Η επιχειρηματολογία κατά της αναγνώρισης μίας υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των συμβάσεων Σελ. 69
ΙΙI. Η αφανής επενέργεια της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων Σελ. 70
ΙV. Μοντέλα επίλυσης της σχέσης έντασης μεταξύ ελευθερίας των συμβάσεων και ίσης μεταχείρισης Σελ. 73
1. Προτεραιότητα της ελευθερίας έναντι της ισότητας (Vorrangsmodel) Σελ. 73
2. Το μοντέλο του πραγματικού του κανόνα δικαίου (Tatbestandsmodell) Σελ. 75
3. Το μοντέλο δικαιολόγησης (Rechtfertigungsmodell) Σελ. 76
Ε. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο Σελ. 78
Ι. Εισαγωγή Σελ. 78
ΙΙ. Δογματική βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο Σελ. 79
ΙΙΙ. Η κατοχύρωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 81
1. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 82
α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
β. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
2. Χρονική ισχύς της ίσης μεταχείρισης Σελ. 84
ΣΤ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο πτωχευτικό δίκαιο Σελ. 84
Ζ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 87
Η. Σύνοψη και Συμπεράσματα Σελ. 89
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 2 Η κεφαλαιαγορά ως σημείο αναφοράς της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 93
Α. Η έννοια της κεφαλαιαγοράς Σελ. 93
I. Κεφαλαιαγορά και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Σελ. 95
II. Η κεφαλαιαγορά ως αγορά επιχειρηματικού ελέγχου Σελ. 96
Β. Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 97
I. Η πορεία προς την αυτονόμηση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 97
II. Η έννοια του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 100
III. Η τριχοτόμηση των κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 101
IV. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και στόχοι του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 104
1. Η προστασία του θεσμού της κεφαλαιαγοράς Σελ. 104
α. Η θεσμική αποτελεσματικότητα (institutional efficiency, institutionelle Funktionsf?higkeit), Σελ. 105
β. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα (operational efficiency, operationelle Funktionsf?higkeit) Σελ. 106
γ. Η κατανεμητική αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς (allocational efficiency, Allokative Funktionsf?higkeit) Σελ. 106
δ. Η πληροφορική αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς (Informationelle Funktionsf?higkeit) Σελ. 107
ε. Ρευστότητα και σταθερότητα ως συνέπεια της αποτελεσματικότητας της αγοράς Σελ. 108
αα. Ρευστότητα της κεφαλαιαγοράς Σελ. 108
ββ. Σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Finanzstabilit?t) Σελ. 109
2. Η προστασία του επενδυτή Σελ. 110
Γ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς από τη σκοπιά της χρηματοοικονομικής επιστήμης Σελ. 112
Ι. Εισαγωγή Σελ. 112
II. Η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς (efficient capital market hypothesis) Σελ. 114
1. Μορφές αποτελεσματικής αγοράς Σελ. 115
2. Κριτική στη θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς Σελ. 116
III. Η Θεωρία της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής Σελ. 119
1. Η πορεία προς τη δημιουργία μίας αυτόνομης επιστημονικής κατεύθυνσης στην οικονομική θεωρία Σελ. 119
2. Αποκλίσεις από το πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή Σελ. 120
α. Αποκλίσεις κατά την πρόσληψη της πληροφορίας (Informationswahrnehmung) Σελ. 120
β. Αποκλίσεις κατά την επεξεργασία των πληροφοριών (Informationsverarbeitung) Σελ. 121
γ. Αποκλίσεις κατά τη λήψη της επενδυτικής απόφασης (Anlageentscheidung) Σελ. 122
3. Θεωρία της προοπτικής (ProspectTheory) Σελ. 124
4. Δίκαιο και συμπεριφορική χρηματοοικονομική (Law and Behavioral Finance ή Behavioral Law & Economics) Σελ. 125
5. Συμπεράσματα όσον αφορά τη σχέση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 131
α. Γενικά Σελ. 131
β. Ζητήματα δικαιοσύνης στη συμπεριφορά των επενδυτών (ultimatumgame) Σελ. 131
γ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποστροφή της ζημίας (lossaversion) Σελ. 133
δ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποστροφή του κινδύνου (Risikoaversion) Σελ. 134
IV. Η θεωρία της αντιπροσωπεύσεως (Agency theory) Σελ. 135
1. Γενικά Σελ. 135
2. Βασικές παραδοχές της θεωρίας της αντιπροσώπευσης (Agency-Theorie) Σελ. 136
α. Ασυμμετρία πληροφόρησης Σελ. 139
β. Συγκρούσεις συμφερόντων και ο κίνδυνος καιροσκοπικών συμπεριφορών Σελ. 140
V. Η θεωρία των σχεσιακών ή ατελών συμβάσεων Σελ. 141
VI. Συμπεράσματα ως προς τη δικαιολόγηση της ίσης μεταχείρισης από τη σκοπιά της νεοθεσμολογικής θεωρίας Σελ. 144
1. Ίση μεταχείριση ως μηχανισμός αντιμετώπισης σχεσιακών συμβάσεων Σελ. 144
2. Η συμβολή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην αντιμετώπιση των δομικών ανισοτήτων στην κεφαλαιαγορά Σελ. 145
3. Ίση μεταχείριση και συναλλακτικά έξοδα Σελ. 150
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 3 Ειδικές εκφάνσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 153
Α. Εισαγωγή Σελ. 153
Β. Υποχρεώσεις ίσης μεταχείρισης που απευθύνονται στην εκδότρια εταιρία Σελ. 154
Ι. Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης της εκδότριας εταιρείας κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 3556/2007 Σελ. 154
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 154
2. Περιεχόμενο της αρχής ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 3556/2007- Σχέση του με το άρθρο 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 156
3. Σκοπός της υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 3556/2007 Σελ. 158
4. Έννομες συνέπειες από την παράβαση του άρθρου 17 του Ν 3556/2007 Σελ. 159
ΙΙ. Ειδικώς η ίση μεταχείριση των ομολογιούχων δανειστών Σελ. 160
Γ. Η πληροφοριακή ίση μεταχείριση Σελ. 163
Ι. Εισαγωγή Σελ. 163
ΙΙ. Πρωτογενή αγορά Σελ. 164
1. Ενημερωτικό δελτίο Σελ. 164
ΙΙΙ. Δευτερογενή αγορά Σελ. 165
1. Η πορεία προς τη θεσμική κατοχύρωση της απαγόρευσης εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών Σελ. 165
2. Σκοπός της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών Σελ. 169
3. Περιεχόμενο της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών Σελ. 172
4. Προληπτικά μέτρα κατά της καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών Σελ. 175
α. Υποχρέωση άμεσης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών (ad hoc Publizit?t) Σελ. 176
β. Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών (DirectorsΑ dealings) Σελ. 178
γ. Κατάλογοι προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες (Insiderverzeichnis) Σελ. 180
δ. Χειραγώγηση αγοράς Σελ. 181
Δ. Υποχρέωση των διαμεσολαβητών για ίση μεταχείριση των επενδυτών Σελ. 185
Ε. Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών Σελ. 190
Ι. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως η Magna Charta του δικαίου των εξαγορών Σελ. 190
ΙΙ. Η κριτική στην αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών Σελ. 192
ΙΙΙ. Ο αντίλογος Σελ. 194
IV. Η ρύθμιση της ίσης μεταχείρισης στο ελληνικό δίκαιο στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006 Σελ. 200
1. Πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006 Σελ. 203
α. Φορείς Σελ. 203
β. Οριοθέτηση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006 από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 204
γ. Αντικείμενο Σελ. 205
δ. Κατηγορίες μετοχών Σελ. 205
2. Ειδικές μορφές κατοχύρωσης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών Σελ. 208
α. Άρθρο 7 του Ν 3461/2006 Σελ. 208
β. Άρθρο 9 του Ν 3461/2006 Σελ. 209
γ. Άρθρο 19 του Ν 3461/2006 Σελ. 212
ΣΤ. Σύνοψη και συμπεράσματα από τις ειδικές μορφές κατοχύρωσης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 214
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 4 Δογματική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 217
Α. Προσπάθειες δικαιολόγησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε όλο το ιδιωτικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς Σελ. 217
Ι. Η διδασκαλία για την μονομερή εξουσία κατανομής Σελ. 217
ΙΙ. Η θεωρία της κοινότητας Σελ. 219
ΙΙΙ. Ίση μεταχείριση λόγω αυτοδέσμευσης Σελ. 221
IV. Ίση μεταχείριση λόγω προστασίας της εμπιστοσύνης Σελ. 223
B. Προσπάθειες κλαδικής θεμελίωσης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 225
Ι. Το επιχείρημα της αναλογίας δικαίου (Gesamtanalogie) Σελ. 225
ΙΙ. Η υποθετική βούληση των συμβαλλομένων Σελ. 226
ΙΙΙ. Η Θεωρία ομάδας προσώπων Σελ. 228
ΙV. Η υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης αλλοτρίων υποθέσεων Σελ. 229
V. Culpa in contrahendo Σελ. 230
VI. Δικαιοσύνη (Fairness), εμπιστοσύνη και ίσες ευκαιρίες Σελ. 232
Γ. Λειτουργίες, δομή και χαρακτηριστικά της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 240
Ι. Λειτουργίες της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 240
1. Γενικά περί της λειτουργίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 240
2. Αρχή της ίσης μεταχείρισης ως περιορισμός της ισχύος στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 241
3. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως ερμηνευτικός κανόνας Σελ. 242
ΙΙ. Δομή και χαρακτηριστικά της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 243
1. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 243
α. Φορείς Σελ. 243
β. Αποδέκτες Σελ. 246
2. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 248
α. Το αντικείμενο της ίσης μεταχείρισης Σελ. 248
β. Tertium comparationis Σελ. 249
γ. Απόλυτη vs σχετική εφαρμογή Σελ. 254
δ. Δικαιολόγηση της άνισης μεταχείρισης Σελ. 255
3. Τα Όρια της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 258
α. Ιδιωτική αυτονομία Σελ. 259
β. Παραίτηση από δικαίωμα Σελ. 262
γ. Ενωσιακές ελευθερίες - Ιδιαίτερα η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων Σελ. 265
δ. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας Σελ. 268
ε. Εταιρικό συμφέρον ή συμφέρον τρίτων προσώπων Σελ. 269
4. Διασύνδεση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με την κεφαλαιαγορά Σελ. 270
5. Διαδικαστική αρχή vs ουσιαστική αρχή Σελ. 271
6. Η σχέση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς με την ίση μεταχείριση στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 276
α. Γενικά για τις διαφορές ανάμεσα στο δίκαιο της α.ε. και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 276
β. Ειδικώς, διαφορές όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 279
IΙΙ. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης Σελ. 281
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε επιλεγμένα παραδείγματα  
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 5 Ζητήματα Επιλεκτικής πληροφόρησης Σελ. 289
Α. Εισαγωγή στο ζήτημα Σελ. 289
Β. Νομικές Βάσεις για την επίλυση του ζητήματος Σελ. 290
Ι. Εταιρικό δίκαιο Σελ. 290
1. Η αντίθεση στο άρθρο 39 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 290
2. Η εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 292
ΙΙ. Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 296
1. Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας σε άλλο πρόσωπο (άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3340/2005) Σελ. 296
2. Ο τρόπος δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας Σελ. 298
3. Αναβολή δημοσιοποίησης μιας προνομιακής πληροφορίας Σελ. 300
4. Η ρύθμιση της παροχής πληροφοριών σε ειδικούς επενδυτές ή αναλυτές στην πρωτογενή αγορά Σελ. 302
5. Βολιδοσκοπήσεις στον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (market soundings) Σελ. 306
Γ. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης - Περιπτωσιολογία Σελ. 307
Ι. Ίση μεταχείριση και Investor relations Σελ. 308
1. Αναλυτές Σελ. 309
2. Ο μεγαλομέτοχος Σελ. 312
3. Η θεωρία της αποδοτικής άνισης μεταχείρισης Σελ. 314
ΙΙ. Ίση μεταχείριση και Due Diligence Σελ. 317
1. Εισαγωγή στο πρόβλημα Σελ. 317
2. Σκοπός και χαρακτηριστικά του Due Diligence Σελ. 317
3. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Σελ. 320
α. Δημόσια πρόταση εξαγοράς ή αγορά πακέτου μετοχών επί τη βάσει νομικού ελέγχου ως εκμετάλλευση προνομιακής πληροφορίας; Σελ. 320
β. Ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών στο πλαίσιο νομικού ελέγχου για την αγορά πακέτου μετοχών Σελ. 323
4. Εταιρικό Δίκαιο Σελ. 327
ΙΙΙ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις εξαγοράς Σελ. 329
1. Το ζήτημα Σελ. 329
2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος σε άλλες έννομες τάξεις Σελ. 329
3. Προσπάθειες δογματικής κατοχύρωσης για την ίση μεταχείριση ανταγωνιστικών προτάσεων Σελ. 332
α. Το πρότυπο του αγγλικού δικαίου και η αξιοποίησή του στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 332
αα. Δομικά γνωρίσματα του City Code Σελ. 333
ββ. Δομικά γνωρίσματα των δημόσιων προτάσεων εξαγοράς στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 334
β. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006 Σελ. 336
γ. Ίση μεταχείριση ως απόρροια της αρχής της ουδετερότητας από το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας Σελ. 337
δ. Ίση μεταχείριση των ανταγωνιστικών προτάσεων στο πλαίσιο ερμηνείας του άρθρου 26 του Ν 3461/2006 Σελ. 338
ε. Σχέση της ίσης μεταχείρισης των ανταγωνιστικών προτάσεων με τη γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 341
στ. Όρια στην πληροφοριακή ίση μεταχείριση των ανταγωνιστικών προτάσεων Σελ. 342
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 6 Ίση μεταχείριση κατά την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά Σελ. 345
Α. Το ζήτημα: Δικαίωμα κατανομής μετοχών για όλους τους επενδυτές; Σελ. 345
Β. Προλεγόμενα στη δημόσια προσφορά απόκτησης κινητών αξιών Σελ. 346
Γ. Νομικές βάσεις Σελ. 349
Ι. Η έννομη σχέση μεταξύ εκδότριας εταιρείας και επενδυτών Σελ. 349
1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 349
2. Άρθρο 2 του Ν 3959/2011 Σελ. 350
3. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις (cic) Σελ. 351
4. Συμβατικές αξιώσεις Σελ. 356
α. Σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 356
β. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτων Σελ. 357
ΙΙ. Η έννομη σχέση μεταξύ μέλους της κοινοπραξίας αναδοχής και επενδυτών Σελ. 358
1. Άρθρο 1 του Ν 3959/2011 Σελ. 359
2. Συμβατικές αξιώσεις Σελ. 360
3. Άρθρο 25 παρ. 1 και άρθρο 28 παρ. 1 εδ. 2 του Ν 3606/2007 Σελ. 361
Δ. Η σημασία της γενικής αρχής για ίση μεταχείριση στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς κατά την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά Σελ. 364
Ε. Σύνοψη και Συμπέρασμα Σελ. 367
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 7 Απόκτηση ιδίων μετοχών και Αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 369
Α. Το ζήτημα Σελ. 369
Β. Εταιρικό δίκαιο Σελ. 370
Ι. Οι όροι απόκτησης ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 370
ΙΙ. Ιδίως η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 371
Γ. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Σελ. 372
Ι. Περιπτωσιολογία Σελ. 372
1. Απόκτηση ιδίων μετοχών σε οργανωμένη αγορά Σελ. 372
2. Απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς από την εκδότρια εταιρεία προς τους μετόχους της Σελ. 376
3. Ιδίως η σχέση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο (άρθρο 16 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920) με την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών (άρθρο 5α) του Ν 3461/2006) Σελ. 383
Δ. Σύνοψη και Συμπέρασμα Σελ. 386
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 8 Ίση μεταχείριση και αντάλλαγμα στις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς - Ιδίως το αντάλλαγμα στην μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων Σελ. 389
A. Το ζήτημα Σελ. 389
B. Το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα στις δημόσιες προτάσεις εξαγορών Σελ. 390
Γ. Ειδικότερα (1): Ο αυτοματισμός της αύξησης του ανταλλάγματος στην περίπτωση διενέργειας παράλληλων συναλλαγών (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν 3461/2006) Σελ. 400
Δ. Ειδικότερα (2): Προσπάθειες αποφυγής καταβολής υπερτιμήματος ελέγχου Σελ. 402
Ε. Η καταβολή ανταλλάγματος κατά την μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων μετοχών Σελ. 403
Ι. Πριν την έκδοση της οδηγίας για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς Σελ. 403
ΙΙ. Μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 406
ΣΤ. Αντάλλαγμα και διαφορετικές κατηγορίες μετοχών Σελ. 412
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
§ 9 Συμπεράσματα Σελ. 417
Α. Γενικό Συμπέρασμα Σελ. 417
Β. Ειδικότερα Συμπεράσματα Σελ. 418
Ι. Η ίση μεταχείριση στο ενωσιακό, στο συνταγματικό και στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 418
ΙΙ. Η κεφαλαιαγορά ως σημείο αναφοράς της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 420
ΙΙΙ. Ειδικές εκφάνσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 423
IV. Δογματική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 425
V. Ζητήματα επιλεκτικής πληροφόρησης Σελ. 428
VI. Ίση μεταχείριση κατά την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά Σελ. 433
VII. Απόκτηση ιδίων μετοχών και αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 433
VIII. Ζητήματα ίσης μεταχείρισης από την καταβολή ανταλλάγματος στις δημόσιες προτάσεις. Ιδίως το αντάλλαγμα στην μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων Σελ. 435
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ελληνική Σελ. 437
Αλλοδαπή Σελ. 450
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 477
Back to Top