Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17976
Παπανικολάου Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 304
  • ISBN: 978-960-654-236-7
  • ISBN: 978-960-654-236-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Η μονογραφία «Η Αξιοποίηση Παρανόμως Κτηθέντων Αποδεικτικών Μέσων και Αποδείξεων στην Πολιτική Δίκη» επιχειρεί να αποκρυσταλλώσει ένα θεωρητικό-δογματικό πλαίσιο, ικανό να προσφέρει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων ή αποδεικτικών πορισμάτων, που κτήθηκαν κατά παράβαση κανόνων του ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου. Αντικείμενο πρακτικής εμβάθυνσης καθίστανται ακολούθως οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις παράνομης κτήσης αποδεικτικών μέσων και αποδείξεων, ιδιαίτερα οι προστατευτικές των απορρήτων πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας διατάξεις και αναπόφευκτα το άρθρο 19 παρ. 3 Συντ., ενώ από την ύλη του ΚΠολΔ το ενδιαφέρον έλκουν τα άρθρα 340 παρ. 1 εδ. β’, 393-395 και 399 και 400.
Πρόλογος Σελ. VII
§1 | Εισαγωγή
Α. Αποδεικτικά μέσα και απόδειξη
Ι. Η θέση της απόδειξης στο δικονομικό δίκαιο Σελ. 1
1. Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο Σελ. 1
2. Δικονομία, δίκη, απονομή δικαιοσύνης Σελ. 3
3. Η εφαρμογή του κανόνα δικαίου Σελ. 6
ΙΙ. Εξωτερικά στοιχεία της απόδειξης Σελ. 7
ΙΙΙ. Εσωτερικά στοιχεία της απόδειξης Σελ. 9
1. Η εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού Σελ. 9
2. Το μέτρο της απόδειξης Σελ. 10
3. Το βάρος της απόδειξης Σελ. 11
α. Η έννοια του δικονομικού βάρους Σελ. 11
β. Το πρόβλημα του non liquet Σελ. 13
γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης ως λύση Σελ. 15
δ. Η αντήχηση του βάρους αποδείξεως Σελ. 20
IV. Σύνοψη Σελ. 21
Β. Παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα και παρανόμως κτηθείσες αποδείξεις Σελ. 22
Ι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου Σελ. 22
II. Παραβίαση κανόνα δικονομικού δικαίου Σελ. 23
ΙΙΙ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 24
IV. Τα δικαστικά τεκμήρια και τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 25
1. Δικαστικά τεκμήρια Σελ. 25
α. Η κατασκευή των δικαστικών τεκμηρίων Σελ. 25
β. Αμφιβολίες ως προς την υπόσταση των δικαστικών τεκμηρίων Σελ. 26
αα. Τα επώνυμα αποδεικτικά μέσα Σελ. 27
i. Ο πεπερασμένος αριθμός των πηγών γνώσης – των μέσων απόδειξης Σελ. 27
ii. Η αυτοψία Σελ. 27
iii. Τα έγγραφα Σελ. 28
iv. Οι μάρτυρες και οι διάδικοι Σελ. 29
v. Η πραγματογνωμοσύνη Σελ. 29
vi. Η ομολογία και οι ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 30
ββ. Το πρόβλημα του ορισμού των δικαστικών τεκμηρίων Σελ. 31
γγ. Συμπέρασμα Σελ. 34
2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 34
3. Συσχετισμοί Σελ. 36
α. Δικαστικά τεκμήρια και μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 36
β. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα ως παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα – παρανόμως κτηθείσες αποδείξεις Σελ. 37
γ. Δικαστικά τεκμήρια ως παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα – παρανόμως κτηθείσες αποδείξεις Σελ. 41
V. Συμπεράσματα Σελ. 41
Γ. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης Σελ. 42
§2 | Μεθοδολογικό όργανο
Α. Δυνατές προσεγγίσεις Σελ. 45
Ι. Προσέγγιση από την πλευρά του δικονομικού δικαίου – Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις Σελ. 45
ΙΙ. Προσέγγιση από την πλευρά του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 47
1. Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις δεν μπορούν να θεμελιωθούν στο ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 47
2. Η απαγόρευση του ουσιαστικού δικαίου δεν μεταφράζεται σε δικονομική απαγόρευση Σελ. 49
3. Περιορισμός δικονομικών δικαιωμάτων και εξουσιών δυνάμει του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 49
ΙΙΙ. Συμπεράσματα Σελ. 51
ΙV. Αλυσιτελή επιχειρήματα Σελ. 52
1. Η ενότητα της έννομης τάξης και ο διαχωρισμός ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Σελ. 53
2. Η αρχή της πρόληψης Σελ. 56
3. Η εξάρτηση από την επιτυχή προσβολή της απόφασης με ένδικα μέσα Σελ. 58
4. H θεωρία της εναλλακτικής νόμιμης κτήσης Σελ. 59
5. Η ιεραρχική θέση του παραβιασθέντος κανόνα Σελ. 63
Β. Ο σκοπός του κανόνα δικαίου Σελ. 65
Ι. Ο σκοπός ως σημείο αναφοράς Σελ. 66
1. Ο σκοπός ως εννοιολογικό στοιχείο του δικαίου – Η ιδέα του δικαίου Σελ. 66
α. Η ιδέα της δικαιοσύνης Σελ. 67
β. Η ιδέα της αποτελεσματικότητας Σελ. 67
γ. Η ιδέα της ασφάλειας δικαίου Σελ. 68
2. Ο σκοπός ως κρίσιμο ερμηνευτικό κριτήριο Σελ. 69
ΙΙ. Εσφαλμένη χρήση του τελεολογικού κριτηρίου Σελ. 71
1. Επιφύλαξη υπέρ του ιστορικού σκοπού Σελ. 71
2. Petitio Principii Σελ. 71
3. Ο σκοπός του παραβιασθέντος κανόνα δεν συνιστά νομικό θεμέλιο της αποδεικτικής απαγόρευσης Σελ. 72
Γ. Η στάθμιση συμφερόντων Σελ. 73
Ι. Η στάθμιση συμφερόντων ως συστατικό στοιχείο του δικαίου Σελ. 73
ΙΙ. Η αρχή της αναλογικότητας ως μέθοδος στάθμισης συμφερόντων Σελ. 74
1. Δομή Σελ. 74
2. Θεμελίωση και πεδίο εφαρμογής Σελ. 76
3. Η στάθμιση συμφερόντων ως ερμηνευτικό εργαλείο Σελ. 78
Δ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 79
Ε. Δικονομικές παράμετροι Σελ. 80
Ι. Η αναζήτηση της αλήθειας ως σκοπός του δικονομικού δικαίου Σελ. 80
1. Η αξίωση παροχής έννομης προστασίας Σελ. 80
2. Αποτελεσματική δικαστική προστασία και δίκαιη δίκη Σελ. 82
3. Ο σκοπός της αστικής δίκης Σελ. 84
α. Πραγμάτωση του ουσιαστικού δικαίου και αναζήτηση της αλήθειας Σελ. 85
β. Άλλοι σκοποί Σελ. 86
αα. Ειρήνευση δικαίου, έκδοση τελεσίδικης απόφασης Σελ. 86
ββ. Ασφάλεια δικαίου Σελ. 88
4. Ειδικότερα: Η αλήθεια ως σκοπός του δικονομικού δικαίου Σελ. 88
α. Ορισμός της αλήθειας – τυπική και ουσιαστική αλήθεια Σελ. 88
β. Σημαντικότερες ενστάσεις Σελ. 91
αα. Η αρχή της συζητήσεως, η ομολογία και οι αποδεικτικές συμβάσεις Σελ. 91
ββ. Η αρχή της συγκεντρώσεως Σελ. 95
γγ. Οι αποδεικτικοί κανόνες (νομικές αποδείξεις) Σελ. 96
δδ. Το μέτρο και το βάρος απόδειξης Σελ. 96
εε. Οι αποδεικτικές διευκολύνσεις Σελ. 96
γ. Αντίκρουση των αντιρρήσεων Σελ. 98
5. Συμπέρασμα Σελ. 101
ΙΙ. Το δικαίωμα απόδειξης Σελ. 103
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 103
2. Δογματικό θεμέλιο – φύση – περιεχόμενο Σελ. 103
3. Δικαίωμα απόδειξης και αποδεικτική απαγόρευση Σελ. 107
ΙΙΙ. Η τυπικότητα του δικονομικού δικαίου: Αυστηρή, ελεύθερη και εν μέρη ελεύθερη απόδειξη Σελ. 107
IV. Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων Σελ. 110
V. Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης Σελ. 111
1. Εισαγωγικά: Καλή πίστη, χρηστά ήθη και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στον ΚΠολΔ Σελ. 111
α. Η καλή πίστη κατ’ άρθρο 288 ΑΚ Σελ. 111
β. Τα χρηστά ήθη κατά ΑΚ 178 επ., 919 Σελ. 112
γ. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατά ΑΚ 281 Σελ. 113
δ. Η πρόβλεψη του άρθρου 116 Ι ΚΠολΔ Σελ. 115
2. Πεδίο εφαρμογής της δικονομικής καλής πίστης Σελ. 117
3. Επιφυλάξεις ως προς τη δικονομική καλή πίστη Σελ. 117
α. Γενικές επιφυλάξεις Σελ. 117
β. Ειδικές επιφυλάξεις Σελ. 118
4. Λειτουργία της δικονομικής καλής πίστης Σελ. 120
5. Τυπολόγιο κακόπιστης δικονομικής συμπεριφοράς Σελ. 121
6. Η καλή πίστη ως θεμέλιο αποδεικτικών απαγορεύσεων Σελ. 123
VI. Το καθήκον αληθείας Σελ. 123
1. Περιεχόμενο Σελ. 123
α. Καθήκον αληθείας και αλήθεια Σελ. 124
β. Πληρότητα και σαφήνεια Σελ. 126
2. Υπόσταση Σελ. 128
3. Καθήκον αληθείας και αποδεικτικές απαγορεύσεις Σελ. 132
VII. Η οικονομία της δίκης Σελ. 132
ΣΤ. Αποδεικτική απαγόρευση ως αποτέλεσμα αγώγιμης αξίωσης
Ι. Η διατύπωση του ερωτήματος Σελ. 133
ΙΙ. Γενική επισκόπηση Σελ. 134
ΙΙΙ. Ενδιαφέρουσες θέσεις Σελ. 135
Ζ. Σύνθεση Σελ. 137
Ι. Αναζήτηση δογματικού θεμελίου Σελ. 137
ΙΙ. Ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 139
ΙΙΙ. Κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 140
1. Ο κανόνας της αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων και αποδείξεων Σελ. 140
2. Εξαίρεση από τον κανόνα Σελ. 141
α. Η αποδεικτική απαγόρευση ως θεμιτός περιορισμός Σελ. 141
β. Δικαιολογητικές βάσεις των αποδεικτικών απαγορεύσεων Σελ. 141
3. Έμμεση αξιοποίηση του απαγορευμένου αποδεικτικού μέσου Σελ. 143
§3 | Εφαρμογές
Α. Παραβίαση του ουσιαστικού δικαίου
Ι. Η προσβολή της σφαίρας του απορρήτου Σελ. 145
1. Εισαγωγικά Σελ. 145
2. Η απόρρητη σφαίρα Σελ. 146
α. Περιεχόμενο Σελ. 146
αα. Η προσωπικότητα ως γενική ρήτρα Σελ. 146
ββ. Η απόρρητη σφαίρα ως πτυχή της προσωπικότητας Σελ. 147
i. Η συνταγματική προστασία της απόρρητης σφαίρας Σελ. 148
ii. Ποινική προστασία της απόρρητης σφαίρας Σελ. 150
iii. Συμπεράσματα Σελ. 153
γγ. Η διαστρωμάτωση της απόρρητης σφαίρας Σελ. 155
δδ. Απόρρητη σφαίρα και ανθρώπινη αξία Σελ. 158
β. Η σημασία της συνταγματικής κατοχύρωσης της απόρρητης σφαίρας Σελ. 159
αα. Η δέσμευση των κρατικών οργάνων από τα συνταγματικά δικαιώματα Σελ. 159
ββ. Η δέσμευση ιδιωτών από τα συνταγματικά δικαιώματα Σελ. 162
γγ. Εν προκειμένω Σελ. 164
γ. Περιορισμοί του δικαιώματος σε απόρρητη σφαίρα Σελ. 165
αα. Οι γνήσιοι συνταγματικοί περιορισμοί Σελ. 166
ββ. Η καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων Σελ. 169
i. Το άρθρο 25 ΙΙΙ Σ Σελ. 169
ii. Κατάχρηση του δικαιώματος σε απόρρητη σφαίρα Σελ. 170
γγ. Κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 171
3. Αξιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από το δικαστήριο Σελ. 172
α. Η έγερση της απόδειξης Σελ. 172
αα. Έγερση απόδειξης και προσβολή απόρρητων πληροφοριών Σελ. 172
ββ. Η έγερση της απόδειξης ως δικαιολογημένη προσβολή της προσωπικότητας Σελ. 174
i. Γενική εξουσία έγερσης της απόδειξης Σελ. 174
ii. Ειδική εξουσία έγερσης της απόδειξης Σελ. 176
(1) Ανάγκη στάθμισης Σελ. 177
(2) Στοιχεία της στάθμισης Σελ. 177
(α) Αποδεικτική ένδεια (καταλληλότητα και αναγκαιότητα της δικονομικής χρήσης) Σελ. 177
(β) Το είδος της εμπιστευτικής πληροφορίας Σελ. 177
(γ) Η βαρύτητα του προς ικανοποίηση συμφέροντος Σελ. 180
(δ) Η υπαιτιότητα ως προς την αποδεικτική ένδεια Σελ. 182
β. Το αίτημα απόδειξης Σελ. 183
γ. Η αξιοποίηση του αποδεικτικού αποτελέσματος Σελ. 185
δ. Έννομες συνέπειες κατά το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 186
ε. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις Σελ. 187
αα. Εμμάρτυρη απόδειξη – εξέταση του φέροντος το υποκειμενικό βάρος απόδειξης διαδίκου Σελ. 187
ββ. Άμυνα – Κατάσταση ανάγκης Σελ. 188
i. Άμυνα και κατάσταση ανάγκης Σελ. 189
(1) Άμυνα (ΑΚ 284, ΠΚ 22) Σελ. 189
(2) Κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 285, ΠΚ 25) Σελ. 191
(3) Επισημάνσεις Σελ. 192
ii. Οιονεί άμυνα και αποδεικτική κατάσταση ανάγκης Σελ. 193
iii. Εν προκειμένω Σελ. 194
γγ. Συστηματική ανακολουθία Σελ. 195
4. Η κτήση πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες ή τους φορείς, που τις περιέχουν Σελ. 196
5. Σύνθεση Σελ. 199
α. Το δικαίωμα σε απόρρητη σφαίρα και η δυνατότητα περιορισμού του Σελ. 199
β. Η κτήση και η αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων ή αποδείξεων ως προσβολή της απόρρητης σφαίρας Σελ. 200
γ. Δικονομικές έννομες συνέπειες – Το προβάδισμα του άρθρου 19 ΙΙΙ Σ Σελ. 202
II. Η προσβολή της κυριότητας Σελ. 203
Β. Παραβίαση του δικονομικού δικαίου
Ι. Αντικείμενο εξέτασης Σελ. 204
ΙΙ. Συσχετισμοί Σελ. 205
1. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, ΚΠολΔ 340 Ι 2 Σελ. 205
2. Η δικονομική ακυρότητα Σελ. 206
α. Οι διαδικαστικές πράξεις Σελ. 206
β. Η έννοια και λειτουργία της δικονομικής ακυρότητας Σελ. 207
3. ΚΠολΔ 559 αρ. 11 Σελ. 210
4. Σύνθεση Σελ. 211
ΙΙΙ. Το άρθρο 19 ΙΙΙ Σ Σελ. 213
1. Περιεχόμενο Σελ. 213
α. Δικονομικός κανόνας Σελ. 213
β. Χρήση αποδεικτικών μέσων Σελ. 214
γ. Κτήση αποδεικτικών μέσων κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α ή 19 Σ. Σελ. 214
δ. Σύγκρουση με το άρθρο 340 Ι 2 ΚΠολΔ Σελ. 216
2. Προβληματισμοί Σελ. 216
3. Τελεολογική συστολή Σελ. 217
α. Η απομάκρυνση από τη βούληση του αναθεωρητικού νομοθέτη Σελ. 217
β. Διορθωτική προσέγγιση Σελ. 222
αα. Προτεινόμενη διόρθωση για την ποινική δίκη Σελ. 222
ββ. Θεώρηση και επικαιροποίηση υπό το πρίσμα της αστικής δίκης Σελ. 223
i. Οι παράμετροι της στάθμισης κατά τον έλεγχο της εν στενή εννοία αναλογικότητας Σελ. 224
ii. Αναγκαιότητα Σελ. 226
4. Αναλογική εφαρμογή Σελ. 228
α. Προσβολή δικαιωμάτων, που δεν άπτονται της απόρρητης σφαίρας Σελ. 228
β. Περιπτώσεις μη επισύρουσες την αποδεικτική απαγόρευση του άρθρου 19 ΙΙΙ Σ αλλά απτόμενες της απόρρητης σφαίρας Σελ. 229
5. Σύνοψη – Αξιολόγηση Σελ. 230
IV. Διά μαρτύρων απόδειξη – Δικαστικά τεκμήρια – Ελαττωματικά αποδεικτικά μέσα Σελ. 232
1. Άρθρα 393, 394 ΚΠολΔ Σελ. 232
2. Άρθρα 395 και 340 Ι 2 ΚΠολΔ Σελ. 235
3. Άρθρα 399, 400 ΚΠολΔ Σελ. 236
§4 | Συνολική επισκόπηση
Α. Παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα και παρανόμως κτηθείσες αποδείξεις Σελ. 241
Β. Δογματική θεμελίωση – Βασικές αρχές
Ι. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις Σελ. 242
ΙΙ. Δικονομική προσέγγιση Σελ. 243
1. Η αναζήτηση της αλήθειας και το δικαίωμα απόδειξης Σελ. 243
2. Η τυπικότητα της δίκης και το δικαίωμα σε απόρρητη σφαίρα Σελ. 244
3. Αλυσιτελείς παράμετροι Σελ. 245
ΙΙΙ. Η εκκίνηση από το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 246
Γ. Διαχρονικά επίκαιρες διατάξεις
Ι. Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 246
1. Δικαίωμα σε απόρρητη σφαίρα Σελ. 246
α. Δογματικό θεμέλιο και περιεχόμενο Σελ. 247
β. Η απόκτηση αποδεικτικού μέσου ως προσβολή της απόρρητης σφαίρας Σελ. 248
γ. Η έγερση της απόδειξης ως προσβολή της απόρρητης σφαίρας Σελ. 248
δ. Το αίτημα απόδειξης ως προσβολή της απόρρητης σφαίρας Σελ. 249
ε. Η εκτίμηση της απόδειξης ως προσβολή της απόρρητης σφαίρας Σελ. 249
στ. Έννομες συνέπειες Σελ. 249
2. Το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας Σελ. 250
ΙΙ. Δικονομικό δίκαιο Σελ. 250
1. Συσχετισμοί Σελ. 251
2. Το άρθρο 19 ΙΙΙ Σ Σελ. 251
3. Αποδεικτικές απαγορεύσεις του ΚΠολΔ Σελ. 253
Βιβλιογραφία Σελ. 255
Λημματικό ευρετήριο Σελ. 285
Back to Top