Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ


Το άυλο συναινετικό διαζύγιο και οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις
Εισηγητές: Ανδριακοπούλου Μ. Λ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19322
3 ώρες
Εισηγητές: Ανδριακοπούλου Μ. Λ.

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου με τον Ν 4800/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 1441 ΑΚ και εισήχθη η δυνατότητα συναινετικού διαζυγίου για λύση του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα. Η διαδικασία εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. 70057 (ΦΕΚ Β΄ 6390/31-12-2021). Σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την εφαρμογή στην πράξη του νέου πλαισίου για το συναινετικό διαζύγιο έτσι ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται τα θέματα αυτού του τύπου διαζυγίου αποτελεσματικά. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν γνώση της διαδικασίας του άυλου συναινετικού διαζυγίου και να μπορούν να βοηθήσουν τους εντολείς τους να επιλέξουν αυτή τη λύση.

Όλη η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου βήμα προς βήμα:

Η συγγραφή του συμφωνητικού:
   -τι πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να περιλαμβάνει
   -τι μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει
   -τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
   -ποιες ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται για τα αποκτήματα
   -η εκτελεστότητα των όσων προβλέπονται

Η διαδικασία διαδοχικών αναρτήσεων του συμφωνητικού με τις διορθώσεις του κάθε μέρους

Η διαδικασία ενώπιον του συμβολαιογράφου

Η πνευματική λύση του γάμου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο και ειδικότερα με το δίκαιο του διαζυγίου και σε όσους ενδιαφέρονται γενικότερα να ενημερωθούν για τη διάπλαση του συναινετικού διαζυγίου μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου

Η Μαρία Λουΐζα Ανδριακοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1992, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια Υ.Δ. από το 2013 και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το 2015. Είναι μέλος της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης». Τομέας απασχόλησής της είναι κυρίως το οικογενειακό δίκαιο και το κληρονομικό δίκαιο, ενώ έχει εξειδικευτεί σε θέματα διεθνούς απαγωγής ανηλίκων και εφαρμογής της Συνθήκης της Χάγης. Μαζί με τη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κα Ευγενία Σαρίδου έχουν εκπονήσει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Σχολική Διαμεσολάβηση και προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε αυτοί να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους για να γίνουν διαμεσολαβητές στα σχολεία τους. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Diploma in Person-Centred Counselling από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top