Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ


Το παράδειγμα του άρθρου 518 ΚΠΔ

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17284
Χατζηιωάννου Κ.
Βουρλιώτης Χ.

Το παρόν έργο «Η διαπλοκή των αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας» πραγματεύεται το ζήτημα της λειτουργικής αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περίπτωση συνδρομής του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ σε συνδ. με άρ. 518 ΚΠΔ), οπότε, κατ’ εξαίρεση και εφόσον υπόκεινται οι προς τούτο προϋποθέσεις, η αρμοδιότητα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας διευρύνεται και εξ αυτού του λόγου επιτρέπεται, εκτός των άλλων, η εκφορά δικαιοδοτικής κρίσης ακόμα και επί της ουσίας της υπόθεσης και δη αναφορικά με την αθώωση ή την ενοχή του κατηγορουμένου.

Εν προκειμένω, κατ’ αρχάς, προηγείται το κεφάλαιο που αφορά στο ζήτημα της αιτιολογίας των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων της ουσίας και ιδίως ως προς την αναγκαιότητα της συγκριτικής στάθμισης και αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων που ελήφθησαν υπόψη για τον σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης, ακολουθεί το κεφάλαιο αναφοράς στις αόριστες νομικές έννοιες, όπου επισημαίνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχου αυτών από τον Άρειο Πάγο, στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά, με παραπομπές σε θεωρία και νομολογία, οι προϋποθέσεις συνδρομής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, ενόψει του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρ. 518 ΚΠΔ), διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου σε περίπτωση έλλειψης από την απόφαση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ή σε περίπτωση έλλειψης νόμιμης βάσης, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα εφαρμογής του στην προδικασία, καθώς και επί συρροής εγκλημάτων. Τέλος, αναφέρονται οι συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καταληκτικά δε παρατίθενται σκέψεις, κριτική και παρατηρήσεις για τη δυνατότητα ή μη του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο για τον ίδιο, όπως πιο πάνω, αναιρετικό λόγο.

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους δικαστικούς λειτουργούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους ασχολούμενους με το ποινικό δίκαιο δικηγόρους, αφού στις σελίδες του θίγονται σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν και να προβληματίζουν τον νομικό κόσμο.

Προλεγόμενα Σελ. V
Αντί προλόγου Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIII
Ι. Εισαγωγή Σελ. 1
ΙΙ. Η οριοθέτηση της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας - Το παράδειγμα του άρθρου 518 ΚΠΔ
Α. Το άρθρο 518 ΚΠΔ - Η αναίρεση της αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία ή/και εφαρμογή του νόμου και η αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ακυρωτικού για κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου Σελ. 3
Β. Παραδείγματα διαπλοκής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας Σελ. 5
i. Ο αναιρετικός έλεγχος της σταθμίσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών μέσων κατά τον έλεγχο της ελλείψεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Σελ. 6
α. Εισαγωγή - Η ανάγκη σταθμίσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών μέσων Σελ. 6
β. Η ανάγκη σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 6
γ. Νομολογιακές παραδοχές υπέρ της ανάγκης σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων Σελ. 11
δ. Η υποχρέωση σταθμίσεως και αξιολογήσεως των σημαντικών μαρτυρικών καταθέσεων και των ουσιωδών εγγράφων Σελ. 17
ε. Συμπεράσματα αναφορικά με την ανάγκη σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων Σελ. 19
ii. Ο αναιρετικός έλεγχος των αόριστων νομικών εννοιών Σελ. 22
α. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 22
β. H ιδιαίτερα μεγάλη αξία και το ευτελές (/μικρή αξία) του πράγματος ως διαγνωστικά κριτήρια της κατάφασης ή μη της δυνατότητας αναιρετικού ελέγχου των αορίστων εννοιών από τον Άρειο Πάγο Σελ. 26
γ. Λοιπές περιπτώσεις όπου ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο αόριστες νομικές έννοιες Σελ. 30
δ. Καταληκτικές παρατηρήσεις ως προς τον αναιρετικό έλεγχο των αόριστων νομικών εννοιών Σελ. 31
ΙΙΙ. Το προϊσχύσαν δίκαιο που ρύθμιζε τη διαπλοκή των αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου και δικαστηρίων της ουσίας (: άρθρο 500 ΠΔ) Σελ. 35
ΙV. Η ratio και η σκοπιμότητα της κηρύξεως της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο σε αντιπαραβολή με τη ratio του γενικού κανόνα της παραπομπής στο δικαστήριο της ουσίας
A. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο και η δεσμευτικότητα της νομολογίας αυτού στο δικαστήριο της παραπομπής Σελ. 37
B. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο υπό το πρίσμα του φυσικού δικαστή Σελ. 43
Γ. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα του θεσμικού ρόλου του αναιρετικού δικαστηρίου Σελ. 46
Δ. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ Σελ. 49
V. Οι προϋποθέσεις συνδρομής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περιπτώσεις καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως - Η έννοια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως
Α. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 55
B. Το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 59
Γ. Η κυοφορία της διατάξεως που προβλέπει τον αναιρετικό λόγο της εσφαλμένης ερμηνείας ή/και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ) Σελ. 62
Δ. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Σελ. 63
Ε. Η προϋπόθεση της «ουσιαστικής ποινικής διάταξης» Σελ. 64
VI. Αδυναμία αναιρετικού ελέγχου εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής δικονομικών διατάξεων Σελ. 67
VII. Εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση όπου συντρέχει εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άλλης διατάξεως που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως
A. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή διατάξεων άλλων κλάδων του δικαίου Σελ. 71
Β. H δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση όπου συντρέχει εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άλλης διατάξεως που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Σελ. 75
VIΙΙ. Διερεύνηση της δυνατότητας κηρύξεως της αθωότητας του κατηγορουμένου σε περίπτωση καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως
Α. Η ratio της υπάρξεως του αναιρετικού λόγου της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η δυνατότητα ή μη της εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ Σελ. 79
Β. Κριτική επί αποφάσεων που κηρύσσουν την αθωότητα του κατηγορουμένου σε περίπτωση καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Σελ. 87
IΧ. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση ελλείψεως νόμιμης βάσεως
A. Η έλλειψη νομίμου βάσεως ως απόρροια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας Σελ. 95
Β. Η σχέση της έλλειψης νόμιμης βάσεως με την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Σελ. 98
Γ. Δυνατότητα ή μη εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση ελλείψεως νομίμου βάσεως Σελ. 104
X. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ στην προδικασία Σελ. 107
ΧI. Η εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ επί συρροής εγκλημάτων Σελ. 111
XIΙ. Συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο
A. Πρωτογενείς συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο Σελ. 115
B. Επιπτώσεις της διευρυμένης λειτουργικής αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης Σελ. 116
ΧIΙI. Σκέψεις αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη της κηρύξεως της ενοχής του κατηγορουμένου από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης
A. Η αναίρεση της αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία ή/και εφαρμογή του νόμου και η αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ακυρωτικού για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου Σελ. 123
B. Κριτική επί της εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου Σελ. 126
Γ. Κριτική επί της εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ όχι μόνον για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου, αλλά και την επιβολή της προσήκουσας ή της σταθερώς ορισμένης στο νόμο ποινής Σελ. 136
Δ. Καταληκτικές παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου Σελ. 147
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 149
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 167
Back to Top