Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ


Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18171
Παπαγεωργίου Δ.
Μπρεδήμας Α.

To έργο «Η Διεθνής Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων», έχοντας ως κεντρικό σημείο αναφοράς τη Συμφωνία TRIPS, διαρθρώνεται σε δύο μέρη: αφενός στην ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο, αφετέρου στη διερεύνηση της σχέσης των γεωγραφικών ενδείξεων με άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και στην αναζήτηση της εφαρμογής τους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το έργο απευθύνεται σε κάθε νομικό και ερευνητή που ενδιαφέρεται για ζητήματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο, και ειδικότερα της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά και όσους καλούνται να διαχειριστούν σχετικά ζητήματα στην πράξη.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Η εξέλιξη της έννοιας και λειτουργίας των γεωγραφικών ενδείξεων Σελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Τα θεμέλια της διεθνούς προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων
Α. Οι Συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας Σελ. 6
1. Η Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων του 1883 Σελ. 6
2. Συμφωνία της Μαδρίτης του 1891 Σελ. 8
3. Η Συμφωνία της Λισαβόνας του 1958 Σελ. 9
Β. Περιφερειακή επιρροή: η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 12
Γ. H προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - Η Συμφωνία TRIPS Σελ. 18
Δ. H Συμφωνία TRIPS και οι Συμφωνίες του ΠΟΔΙ: μια αλληλεπίδραση δύο συστημάτων Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Προσδιορίζοντας την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων Σελ. 36
Β. Η ενισχυμένη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για οίνους και οινοπνευματώδη ποτά Σελ. 44
Γ. Ειδικά ζητήματα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων Σελ. 48
1. Γενικές ενδείξεις Σελ. 48
2. Η περίπτωση των όμοιων γεωγραφικών ενδείξεων Σελ. 53
3. Η προστασία των ομώνυμων ενδείξεων Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Ένδικη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων: Πόσο αποτελεσματική είναι; Σελ. 64
Α. Ζητήματα εκτελεστότητας στο πλαίσιο της TRIPS Σελ. 65
Β. Γεωγραφικές ενδείξεις και εκτελεστότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 74
Γ. Προσφυγές ιδιωτών για παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 81
Δ. Οι υποθέσεις EC – Trademarks and Geographical Indications Σελ. 88
1. Η αρχή της «εθνικής μεταχείρισης» Σελ. 92
2. H αρχή του «μάλλον ευνοούμενου κράτους» Σελ. 101
Οι γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γεωγραφικές ενδείξεις και Επισήμανση Σελ. 111
Α. Γεωγραφικές ενδείξεις και εμπορικά σήματα Σελ. 111
1. Το πλαίσιο της Προστασίας Εμπορικού Σήματος στην Συμφωνία TRIPS Σελ. 113
2. Η Σχέση μεταξύ Εμπορικών Σημάτων και Γεωγραφικών Ενδείξεων Σελ. 118
Β. Γεωγραφικές Ενδείξεις και Συμφωνία ΤΒΤ Σελ. 127
1. Διεργασίες και Μέθοδοι Παραγωγής και γεωγραφικές ενδείξεις Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
Γεωγραφικές ενδείξεις, αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες - Η προστασία της παραδοσιακής γνώσης Σελ. 141
Α. Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις στην Προστασία της Παραδοσιακής Γνώσης Σελ. 155
Β. Η Αποκάλυψη Πληροφοριών Προέλευσης στις Πατέντες: Μια Υβριδική Μορφή Γεωγραφικών Ενδείξεων Σελ. 164
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 173
Βιβλιογραφία Σελ. 177
Κατάλογος αποφάσεων δικαιοδοτικών οργάνων Σελ. 191
Κατάλογος συμβάσεων Σελ. 198
Άλλες πρωτογενείς πηγές Σελ. 202
Ευρετήριο Σελ. 211
Back to Top