Κωδ. 18243|18244|18245
8 ώρες
Δευτέρα 17 & Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.
Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη νομολογιακή πρακτική
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18243|18244|18245
8 ώρες
Δευτέρα 17 & Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Η Δικονομία των Φορολογικών Διαφορών αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο με τις γενικές δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και επί φορολογικών διαφορών όσο κυρίως με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για αυτές τις τελευταίες διαφορές, οι οποίες έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μίας «αυτοτελούς» φορολογικής δικονομίας. Επιχειρείται τόσο η θεωρητική κάλυψη των οικείων ζητημάτων όσο και η παροχή υποστήριξης για την πρακτική τους αντιμετώπιση, με τη χρήση της σχετικής νομολογίας και παραδειγμάτων από την πράξη της δικηγορίας.

 1. Εισαγωγή στη δικονομία των φορολογικών διαφορών
 • Διάκριση διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών
 • Η έννοια και η φύση της φορολογικής διαφοράς
 • Ουσιαστικές και ακυρωτικές φορολογικές διαφορές

 

 1. Η επίλυση των φορολογικών διαφορών υπό τον ΚΔΔ

2.1. Τα ένδικα βοηθήματα - Η προσφυγή

 • Η ενδικοφανής διαδικασία επί φορολογικών πράξεων και παραλείψεων
 • Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 • Αρμοδιότητα καθ' ύλη και κατά τόπο - Υπολογισμός του ποσού της διαφοράς - Ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας και συνάφειας στην περίπτωση των φορολογικών διαφορών
 • Η προσφυγή
  • Προϋποθέσεις παραδεκτού (προσβαλλόμενες πράξεις, έννομο συμφέρον, προθεσμία) - Αρμόδιο δικαστήριο
  • Περιεχόμενο δικογράφου
  • Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
  • Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Ειδικά η αναστολή επί φορολογικών διαφορών
  • Προδικασία - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση
  • Κύρια διαδικασία: Παράσταση των διαδίκων/Πληρεξουσιότητα - Απόδειξη - Υπομνήματα - Παραίτηση, κατάργηση δίκης
  • Απόφαση: η εξουσία του δικαστηρίου επί φορολογικών διαφορών
  • Προσφυγή με καταψηφιστικό αίτημα επί φορολογικών διαφορών – Τοκοδοσία επί φορολογικών αξιώσεων

 

2.2. Τα ένδικα μέσα

 • Η ανακοπή ερημοδικίας- Η τριτανακοπή
 • Η έφεση
  • Προϋποθέσεις παραδεκτού (προσβαλλόμενες αποφάσεις, έννομο συμφέρον, προθεσμία)
  • Αρμόδιο δικαστήριο
  • Περιεχόμενο δικογράφου - νέοι ισχυρισμοί στην κατ' έφεση δίκη
  • Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
  • Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων επί φορολογικών διαφορών
  • Προδικασία
  • Κύρια διαδικασία: Παράσταση των διαδίκων/Πληρεξουσιότητα - Απόδειξη - Υπομνήματα - Παραίτηση, κατάργηση δίκης
  • Ο δικαστικός έλεγχος επί έφεσης  Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος
 • Η αίτηση αναθεωρήσεως
 • Η αίτηση αναίρεσης
  • Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις
  • Λοιπές προϋποθέσεις παραδεκτού
  • Λόγοι αναίρεσης
  • Η απόφαση επί της αναίρεσης - αποτελέσματα

 

2.3. Δεδικασμένο - Η συμμόρφωση της διοίκησης

 

2.4. Δικαστική προστασία κατά το στάδιο της είσπραξης των φορολογικών εσόδων

Η ανακοπή κατά πράξεων εκτέλεσης

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, αλλά και σε ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές των νομικών σχολών και υποψηφίους σε διαγωνισμούς όπου απαιτείται η κατοχή γνώσεων διοικητικής δικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις δικονομικές διατάξεις τις σχετικές ειδικά με τις φορολογικές διαφορές. Επίσης, το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται διαφορές φορολογικού δικαίου.

Πέτρος Πανταζόπουλος

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υποθέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση. Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Ελληνικού Παραρτήματος της ΙFA.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Πέτρος Πανταζόπουλος

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 44246

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top