Δευτέρα 17 Μαΐου 2021Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη νομολογιακή πρακτική
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Η Δικονομία των Φορολογικών Διαφορών αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο με τις γενικές δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και επί φορολογικών διαφορών όσο κυρίως με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για αυτές τις τελευταίες διαφορές, οι οποίες έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μίας «αυτοτελούς» φορολογικής δικονομίας. Επιχειρείται τόσο η θεωρητική κάλυψη των οικείων ζητημάτων όσο και η παροχή υποστήριξης για την πρακτική τους αντιμετώπιση, με τη χρήση της σχετικής νομολογίας και παραδειγμάτων από την πράξη της δικηγορίας.

 1. Εισαγωγή στη δικονομία των φορολογικών διαφορών
 • Διάκριση διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών
 • Η έννοια και η φύση της φορολογικής διαφοράς
 • Ουσιαστικές και ακυρωτικές φορολογικές διαφορές

 

 1. Η επίλυση των φορολογικών διαφορών υπό τον ΚΔΔ

2.1. Τα ένδικα βοηθήματα - Η προσφυγή

 • Η ενδικοφανής διαδικασία επί φορολογικών πράξεων και παραλείψεων
 • Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 • Αρμοδιότητα καθ' ύλη και κατά τόπο - Υπολογισμός του ποσού της διαφοράς - Ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας και συνάφειας στην περίπτωση των φορολογικών διαφορών
 • Η προσφυγή
  • Προϋποθέσεις παραδεκτού (προσβαλλόμενες πράξεις, έννομο συμφέρον, προθεσμία) - Αρμόδιο δικαστήριο
  • Περιεχόμενο δικογράφου
  • Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
  • Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Ειδικά η αναστολή επί φορολογικών διαφορών
  • Προδικασία - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση
  • Κύρια διαδικασία: Παράσταση των διαδίκων/Πληρεξουσιότητα - Απόδειξη - Υπομνήματα - Παραίτηση, κατάργηση δίκης
  • Απόφαση: η εξουσία του δικαστηρίου επί φορολογικών διαφορών
  • Προσφυγή με καταψηφιστικό αίτημα επί φορολογικών διαφορών – Τοκοδοσία επί φορολογικών αξιώσεων

 

2.2. Τα ένδικα μέσα

 • Η ανακοπή ερημοδικίας- Η τριτανακοπή
 • Η έφεση
  • Προϋποθέσεις παραδεκτού (προσβαλλόμενες αποφάσεις, έννομο συμφέρον, προθεσμία)
  • Αρμόδιο δικαστήριο
  • Περιεχόμενο δικογράφου - νέοι ισχυρισμοί στην κατ' έφεση δίκη
  • Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
  • Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων επί φορολογικών διαφορών
  • Προδικασία
  • Κύρια διαδικασία: Παράσταση των διαδίκων/Πληρεξουσιότητα - Απόδειξη - Υπομνήματα - Παραίτηση, κατάργηση δίκης
  • Ο δικαστικός έλεγχος επί έφεσης  Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος
 • Η αίτηση αναθεωρήσεως
 • Η αίτηση αναίρεσης
  • Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις
  • Λοιπές προϋποθέσεις παραδεκτού
  • Λόγοι αναίρεσης
  • Η απόφαση επί της αναίρεσης - αποτελέσματα

 

2.3. Δεδικασμένο - Η συμμόρφωση της διοίκησης

 

2.4. Δικαστική προστασία κατά το στάδιο της είσπραξης των φορολογικών εσόδων

Η ανακοπή κατά πράξεων εκτέλεσης

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, αλλά και σε ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές των νομικών σχολών και υποψηφίους σε διαγωνισμούς όπου απαιτείται η κατοχή γνώσεων διοικητικής δικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις δικονομικές διατάξεις τις σχετικές ειδικά με τις φορολογικές διαφορές. Επίσης, το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται διαφορές φορολογικού δικαίου.

Πέτρος Πανταζόπουλος

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υποθέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση. Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Ελληνικού Παραρτήματος της ΙFA.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18244
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Μέσα από τη δικηγορική εμπειρία και τη νομολογιακή πρακτική

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18244
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.
Back to Top