Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17722
Νικολόπουλος Α.
Αιµιλιανίδης Α.

Στο βιβλίο «Η Εναρμονισμένη Πρακτική των Επιχειρήσεων και το Ενωσιακό Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» γίνεται λεπτομερής και διεξοδική ανάλυση του φαινομένου της εναρμονισμένης πρακτικής των επιχειρήσεων και όλων των συνδεδεμένων με την ανάλυση αυτής ζητημάτων του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, όπως αυτός οριοθετείται κυρίως από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τρόπο σαφή, κατανοητό και ιδιαίτερα περιπτωσιολογικό.

Το έργο καθίσταται ιδιαίτερα απαραίτητο βοήθημα στους νομικούς της πράξης (δικαστές, δικηγόρους, αλλά και σε ερευνητές και φοιτητές) που ασχολούνται με το ερευνώμενο θέμα, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων, που αποκτούν μέσω του βιβλίου ένα χρήσιμο εργαλείο υποβοήθησης της νόμιμης ευφυούς προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αγοράς, μέσω της τήρησης των αντιμονοπωλιακών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόλογος Σελ. VII
Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XVII
Α. Εισαγωγή Σελ. 1
Α.1 Introduction Σελ. 5
Β. Κύριο Μέρος Σελ. 7
Β.1 Ελεύθερος ανταγωνισμός-Έννοια-Θεωρίες Σελ. 7
Β.2 Κανονιστικό πλαίσιο αντιανταγωνιστικών συμπράξεων Σελ. 14
Β.3 Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 17
Β.4 Ενώσεις επιχειρήσεων Σελ. 28
Β.5  Η έννοια της σχετικής και γεωγραφικής αγοράς προϊόντος- Τρόποι οριοθέτησής της Σελ. 32
Β.5.1 Η σχετική αγορά Σελ. 33
Β.5.2 Η γεωγραφική αγορά Σελ. 35
Β.6 Η εναρμονισμένη πρακτική-Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης Σελ. 37
Β.7 Εναρμονισμένη πρακτική-Έννοια Σελ. 39
Β.8 Εναρμονισμένη πρακτική και παράλληλη συμπεριφορά Σελ. 45
Β.9 Εναρμονισμένη πρακτική και ολικοπωλιακές αγορές-Θεωρίες Σελ. 51
Β.10 Εναρμονισμένη πρακτική και αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα στην αγορά Σελ. 58
Β.11 Περιορισμός και ο κανόνας de minimis Σελ. 64
Β.12 Περιορισμός κατ’ αντικείμενο και κατ’ αποτέλεσμα Σελ. 73
Β.13 Αρχή de minimis και δευτερεύοντες περιορισμοί Σελ. 74
Β.14  Περιορισμός του ανταγωνισμού και ο κανόνας της λογικής [Rule of reason] Σελ. 75
Β.15 Επηρεασμός του εμπορίου εντός της ΕΕ Σελ. 77
Β.15.1 Η έννοια του εμπορίου Σελ. 78
Β.15.2 Το κριτήριο του επηρεασμού του εμπορίου Σελ. 79
Β.16 Περιπτώσεις απαγορευμένων εκ του άρθρου 101.1 ΣΛΕΕ Συμπράξεων Σελ. 81
Β.16.1 «Ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής» Σελ. 82
Β.16.2 «ο περιορισμός ή έλεγχος της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων» Σελ. 85
Β.16.3 Κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού Σελ. 87
Β.16.4 Εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών Σελ. 89
Β.16.5 Η εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή πρόσθετων παροχών Σελ. 90
Β.17 Συνέπεια της απαγόρευσης των συμπράξεων Σελ. 91
Β.18 Οι εξαιρέσεις του άρθρου 101 παρ.3 ΣΛΕΕ Σελ. 92
Β.19 Τα κατ΄ ιδία κριτήρια εξαίρεσης Σελ. 95
Β.19. 1 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας Σελ. 95
Β.19.2 Όφελος Καταναλωτών Σελ. 101
Β.19.3 Ο αναγκαίος χαρακτήρας και η αναλογικότητα του περιορισμού Σελ. 103
Β.19.4 Η κατάργηση του Ανταγωνισμού Σελ. 105
Β.20  Η ανταλλαγή πληροφοριών και οι συναντήσεις ανταγωνιστών ως μέσο εφαρμογής εναρμονισμένης πρακτικής Σελ. 106
Β.20.1 Ανταλλαγή Πληροφοριών Σελ. 106
Β.20.1.1 Περιορισμός ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο Σελ. 111
Β.20.1.2 Περιορισμός ανταγωνισμού κατ’ αποτέλεσμα Σελ. 111
Β.20.2 Συναντήσεις ανταγωνιστών Σελ. 115
Β.21  Ο Κανονισμός 1/2003 και το βάρος αποδείξεως στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 117
B.22  Οι αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού [Οδηγία 2014/104/ΕΕ] Σελ. 124
Γ. Επίλογος - Συμπεράσματα Σελ. 133
Παράρτημα Σελ. 137
Α] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Σελ. 137
Β] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 142
Ευρετήριο κυριοτέρων εννοιών Σελ. 147
Back to Top