Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕ

Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17462
Βενιέρης Ι.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Στο έργο «Η ίδρυση της ΑΕ - Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης» παρουσιάζονται τα νομικά, θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, περί της ίδρυσης της ΑΕ από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του θεσμού μέχρι και τη σημερινή διαδικασία ίδρυσης από τον συμβολαιογράφο ως Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Παρουσιάζονται, ιδίως:

• τα διαφορετικά νομικά συστήματα ίδρυσης της ΑΕ, από την αρχική έντονη κρατική παρεμβατικότητα μέχρι τη σημερινή απόλυτη απόσυρση της διοικητικής παρέμβασης στην ίδρυση των κοινών ΑΕ

• οι νομικοί και δικαιοπολιτικοί λόγοι βάσει των οποίων αρχικώς υπήρχε έντονη ανάμειξη της Διοίκησης στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ

• οι λόγοι που οδήγησαν στη σημερινή απόσυρση της διοικητικής εμπλοκής στην ίδρυση των ΑΕ

• τα αντισταθμιστικά μέσα που κάλυψαν το κενό προστασίας μετά την απόσυρση της διοικητικής παρέμβασης στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ.

Καθ’ όλη αυτήν την ανάλυση παρουσιάζονται τα αλλοδαπά νομικά συστήματα, στα οποία αναπτύχθηκαν τόσο η ΑΕ ως θεσμός όσο οι τρόποι διοικητικής παρέμβασης στη διαδικασία ίδρυσης της ΑΕ. Η ΑΕ αρχικώς αποτέλεσε εταιρικό τύπο που εξυπηρετούσε διαφορετικές από τις σημερινές ανάγκες, γι’ αυτόν η Πολιτεία εκδήλωνε έντονη παρεμβατικότητα στη διαδικασία ίδρυσης. Αποτελεί επίτευγμα των τελευταίων ετών η απλοποιημένη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ χωρίς διοικητική άδεια και έγκριση.

Το έργο αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τους νομικούς, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές του δικαίου των ΑΕ, που ασχολούνται με το δίκαιο της ΑΕ και ενδιαφέρονται για την ιστορική εξέλιξη της ίδρυσης της εν λόγω εταιρίας, ως θεσμού.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. ΧΧV
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
Β. Ο ορισμός της ΑΕ και η νομική φύση της Σελ. 7
Ι. Ο ορισμός της ΑΕ ως εταιρικού τύπου και ως αντικείμενου κρατικού/διοικητικού ελέγχου Σελ. 7
ΙΙ. Ο ορισμός και η ονομασία της ΑΕ Σελ. 11
ΙΙΙ. Η νομική φύση και η νομική προσωπικότητα της ΑΕ Σελ. 13
Γ. Προπομποί της σύγχρονης ΑΕ Σελ. 19
Ι. Εταιρείες της αρχαίας Ελλάδας και της ρωμαϊκής εποχής Σελ. 19
ΙΙ. Εταιρείες κατά το μεσαίωνα Σελ. 21
ΙΙΙ. Οι πρώτες ΑΕ που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη Σελ. 23
1) Η Τράπεζα του Αγίου Γεωργίου της Γένοβας Σελ. 24
2) Η Ρωσική Εταιρεία Σελ. 26
3) Η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών Σελ. 28
4) Η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών Σελ. 31
IV. Η σημασία της αγγλικής και της ολλανδικής εταιρείας για τον εταιρικό τύπο της ΑΕ Σελ. 35
Δ. Συστήματα ίδρυσης μιας ανώνυμης εταιρείας Σελ. 37
Ι. Το σύστημα της κρατικής παραχώρησης (octroi, octroy, charter) Σελ. 38
1) Έκδοση ατομικής νομοθετικής πράξης/διατάγματος Σελ. 38
2) Περιεχόμενο και ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης Σελ. 43
α) Εταιρικής φύσης ρυθμίσεις εκ της ιδρυτικής πράξης Σελ. 43
β) Δημοσίου δικαίου και πολιτειακής φύσης ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης Σελ. 46
3) Ο σκοπός του συστήματος ίδρυσης ΑΕ μέσω κρατικής παραχώρησης Σελ. 49
4) Κριτική θεώρηση του συστήματος ίδρυσης με κρατική παραχώρηση Σελ. 51
ΙΙ. Το σύστημα της διοικητικής άδειας (διοικητικό σύστημα) Σελ. 57
1) Θεσμοθέτηση της ΑΕ και του ρυθμιστικού της πλαισίου Σελ. 57
α) Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας του 1807 Σελ. 57
β) Συγγενή με τον Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα νομικά συστήματα Σελ. 62
2) Κριτική θεώρηση του διοικητικού συστήματος ίδρυσης μιας ΑΕ Σελ. 65
ΙΙΙ. Το σύστημα της διοικητικής καταχώρισης (κανονιστικό σύστημα) Σελ. 74
1) Ίδρυση των ΑΕ με εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο/μητρώο Σελ. 74
2) Κριτική θεώρηση του συστήματος διοικητικής καταχώρισης Σελ. 79
IV. Το σύστημα της ελεύθερης ίδρυσης Σελ. 84
E. Η ίδρυση των ΑΕ κατα το ελληνικό δίκαιο - από τον ΕμπΝ στο Ν. 2190/1920 Σελ. 87
Ι. Ίδρυση AE με το σύστημα της κρατικής παραχώρησης Σελ. 87
ΙΙ. Ίδρυση ΑΕ με το σύστημα της διοικητικής άδειας - ίδρυση με τον ΕμπΝ Σελ. 90
ΙΙΙ. Η προσπάθεια αντικατάστασης του ΕμπΝ και μετάβασης σε πιο καινοτόμες ρυθμίσεις Σελ. 95
IV. Ίδρυση των ΑΕ μέσω του Ν. 2190/1920 όπως εισήχθη Σελ. 99
V. Ειδικότερα οι προβλέψεις του Ν. 2190/1920 - εισαγωγή του μεικτού διοικητικού συστήματος ως εποπτικού μηχανισμού επί της ΑΕ Σελ. 105
1) H ανάμειξη της Διοίκησης κατά την ίδρυση της ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 Σελ. 105
α) Έναρξη διαδικασίας διοικητικού ελέγχου της υπό ίδρυση ΑΕ Σελ. 105
β) Είδος και περιεχόμενο ελέγχου εκ της Διοίκησης Σελ. 107
γ) Άρνηση Διοίκησης για την άδεια και την έγκριση Σελ. 112
δ) Δημοσιότητα της άδειας και της έγκρισης - συνέπειες αυτής Σελ. 114
2) Εποπτεία της Διοίκησης κατά λειτουργία της ΑΕ Σελ. 117
3) Ανάμειξη της Διοίκησης στη λύση της ΑΕ Σελ. 119
ΣΤ. Εγκατάλειψη του διοικητικού συστήματος και μετάβαση στο κανονιστικό σύστημα ίδρυσης - από το Ν. 2943/2001 στο Ν. 4441/2016 και στο Ν. 4548/2018 Σελ. 125
Ι. Εισαγωγή του Ν. 2941/2001 και της ίδρυσης των μικρών ΑΕ Σελ. 126
ΙΙ. Η απομείωση του διοικητικού ελέγχου εκ του Ν. 3604/2007 σε όλες τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 Σελ. 129
1) Η ίδρυση των ΑΕ υπό το Ν. 2190/1920 μετά το Ν. 3604/2007 Σελ. 129
2) Η εποπτεία της λειτουργίας των ΑΕ υπό το Ν. 2190/1920 μετά τον Ν. 3604/2007 Σελ. 134
IΙΙ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/2005 - Ν. 4635/2019) Σελ. 138
1) Εισαγωγή του Γ.Ε.ΜΗ. και εγκαθίδρυση του κανονιστικού συστήματος ίδρυσης Σελ. 138
2) Είδος και έκταση ελέγχου εκ του Γ.Ε.ΜΗ. κατά το πρότυπο του κανονιστικού συστήματος Σελ. 140
3) Δημοσιότητα της ίδρυσης της ΑΕ στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνέπειες αυτής Σελ. 144
4) Η προστασία έναντι ελαττωμάτων κατά την ίδρυση της ΑΕ Σελ. 146
5) Η προστασία έναντι της άρνησης ή παράλειψης του Γ.Ε.ΜΗ. να προβεί σε εγγραφή Σελ. 148
ΙV. Εισαγωγή της Υπηρεσίας Μίας Στάσης εκ του Ν. 3853/2010 και του Ν. 4441/2016 Σελ. 149
1) Η ΥΜΣ και οι αρμοδιότητές της Σελ. 149
2) Η νομική φύση του συμβολαιογράφου ως ΥΜΣ Σελ. 150
3) Είδος και έκταση ελέγχου εκ της ΥΜΣ (Ν. 3853/2010 και Ν. 4441/2016) Σελ. 153
α) Οι προβλέψεις εκ του Ν. 3853/2010 Σελ. 153
β) Οι προβλέψεις εκ του Ν. 4441/2016 Σελ. 155
4) Η προστασία έναντι ελαττωμάτων κατά την ίδρυση της ΑΕ Σελ. 158
5) Η προστασία έναντι της άρνησης ή παράλειψης της ΥΜΣ να ολοκληρώσει τη διαδικασία ίδρυσης Σελ. 161
6) Κριτική αποτίμηση της ΥΜΣ στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ Σελ. 162
V. Η ίδρυση της ΑΕ με βάση το Ν. 4548/2018 Σελ. 163
Ζ. Η δυναμική εξάπλωση της ΑΕ και το δικαιοπολιτικό ενδιαφέρον της διοίκησης για την εποπτεία της Σελ. 167
Ι. Λόγοι εξάπλωσης και καθιέρωσης της ΑΕ ως εταιρικού τύπου Σελ. 167
1) Λόγοι δημοσίου και κρατικού συμφέροντος Σελ. 167
2) Λόγοι ιδιωτικού συμφέροντος Σελ. 171
ΙΙ. Ανάγκη παρεμβατικότητας της Διοίκησης στην ίδρυση και στη λειτουργία των ΑΕ Σελ. 173
1) Η ανάγκη προστασίας των ίδιων των μετόχων Σελ. 174
2) Η ανάγκη προστασίας των δανειστών και των τρίτων συναλλασσομένων Σελ. 177
3) Το ενδιαφέρον της πολιτείας για δραστηριότητες σε σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας Σελ. 181
4) Η ΑΕ ως μέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ισχύος Σελ. 183
5) Η φιλελεύθερη δομή της ΑΕ ως πολιτικό παράδειγμα και ως κίνδυνος Σελ. 185
6) Η ΑΕ ως ρυθμιστής αλλά και ως αποσταθεροποιητής των αγορών κεφαλαίου Σελ. 186
7) Διαφύλαξη του ίδιου του θεσμού της ΑΕ Σελ. 190
Η. H απομείωση της διοικητικής παρέμβασης στην ίδρυση των ΑΕ Σελ. 193
Ι. Η έννοια της διοικητικής απόσυρσης/απομείωσης από τη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ Σελ. 193
ΙΙ. Λόγοι που επέβαλλαν την απόσυρση της Διοίκησης από τη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ Σελ. 195
1) Λόγοι που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τη Διοίκηση Σελ. 196
α) Έλλειψη πραγματικού δημοσίου συμφέροντος Σελ. 196
β) Στοχευμένη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με ειδικά νομοθετήματα και ειδικά όργανα Σελ. 197
γ) Εσφαλμένη υποκατάσταση της ιδιωτικής ευθύνης Σελ. 199
δ) Αποφυγή αναποτελεσματικής διοικητικής εποπτείας Σελ. 201
ε) Αποφυγή απώλειας κόστους και χρόνου για την ίδια τη Διοίκηση Σελ. 202
στ) Ανταγωνιστικό προβάδισμα νομικού συστήματος Σελ. 204
2) Λόγοι που εδράζονται επί των ιδιωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων Σελ. 205
α) Αντινομία στη διοικητική ανάμειξη επί ιδιωτικής φύσης υποθέσεων Σελ. 205
β) Δυνατότητα μετόχων, δανειστών και συναλλασσομένων για αυτόβουλη προστασία Σελ. 206
γ) Φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και απελευθέρωση της συμμετοχής στην αγορά Σελ. 210
δ) Άρση όλων των εμποδίων υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Σελ. 211
ε) Έλλειμμα προστασίας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης Σελ. 212
στ) Συνταγματικά όρια στη διοικητική εποπτεία Σελ. 218
Θ. Τελικά συμπεράσματα Σελ. 219
Βιβλιογραφία Σελ. 225
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 239
Back to Top